افتتاح کتابخانه تخصصی انقلاب و مقاومت اسلامی

تاریخ: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
کتابخانه تخصصی انقلاب و مقاومت اسلامی در آستانه روز قدس در فرهنگسرای انقلاب اسلامی با حضور حجت‌الاسلام میثم امرودی، رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران افتتاح شد. کتاب‌های این کتابخانه بر آثار حوزه انقلاب و مقاومت اسلامی متمرکز است و ۵۵۰۰ کتاب از آثار این کتابخانه، اهدایی دکتر مجید صفاتاج، پژوهشگر و کارشناس مسائل فلسطین است. ماهیت این کتابخانه بیشتر بر جنبه تحقیق و پژوهش است. یکی از مهمترین ویژگی‌های این کتابخانه بهره‌مندی از آثاری است که کمتر در بازار نشر کشور یافت می‌شود و محل مناسبی را برای پژوهشگران و دانشجویان فراهم می‌آورد.
عکاس: سعید زارعیان
افتتاح کتابخانه تخصصی انقلاب و مقاومت اسلامی 1

افتتاح کتابخانه تخصصی انقلاب و مقاومت اسلامی 1

افتتاح کتابخانه تخصصی انقلاب و مقاومت اسلامی 2

افتتاح کتابخانه تخصصی انقلاب و مقاومت اسلامی 2

افتتاح کتابخانه تخصصی انقلاب و مقاومت اسلامی 3

افتتاح کتابخانه تخصصی انقلاب و مقاومت اسلامی 3

افتتاح کتابخانه تخصصی انقلاب و مقاومت اسلامی 4

افتتاح کتابخانه تخصصی انقلاب و مقاومت اسلامی 4

افتتاح کتابخانه تخصصی انقلاب و مقاومت اسلامی 5

افتتاح کتابخانه تخصصی انقلاب و مقاومت اسلامی 5

افتتاح کتابخانه تخصصی انقلاب و مقاومت اسلامی 6

افتتاح کتابخانه تخصصی انقلاب و مقاومت اسلامی 6

افتتاح کتابخانه تخصصی انقلاب و مقاومت اسلامی 7

افتتاح کتابخانه تخصصی انقلاب و مقاومت اسلامی 7

افتتاح کتابخانه تخصصی انقلاب و مقاومت اسلامی 8

افتتاح کتابخانه تخصصی انقلاب و مقاومت اسلامی 8

افتتاح کتابخانه تخصصی انقلاب و مقاومت اسلامی 9

افتتاح کتابخانه تخصصی انقلاب و مقاومت اسلامی 9

افتتاح کتابخانه تخصصی انقلاب و مقاومت اسلامی 10

افتتاح کتابخانه تخصصی انقلاب و مقاومت اسلامی 10

افتتاح کتابخانه تخصصی انقلاب و مقاومت اسلامی 11

افتتاح کتابخانه تخصصی انقلاب و مقاومت اسلامی 11

افتتاح کتابخانه تخصصی انقلاب و مقاومت اسلامی 12

افتتاح کتابخانه تخصصی انقلاب و مقاومت اسلامی 12

افتتاح کتابخانه تخصصی انقلاب و مقاومت اسلامی 13

افتتاح کتابخانه تخصصی انقلاب و مقاومت اسلامی 13

افتتاح کتابخانه تخصصی انقلاب و مقاومت اسلامی 14

افتتاح کتابخانه تخصصی انقلاب و مقاومت اسلامی 14

افتتاح کتابخانه تخصصی انقلاب و مقاومت اسلامی 15

افتتاح کتابخانه تخصصی انقلاب و مقاومت اسلامی 15

افتتاح کتابخانه تخصصی انقلاب و مقاومت اسلامی 16

افتتاح کتابخانه تخصصی انقلاب و مقاومت اسلامی 16

افتتاح کتابخانه تخصصی انقلاب و مقاومت اسلامی 17

افتتاح کتابخانه تخصصی انقلاب و مقاومت اسلامی 17

افتتاح کتابخانه تخصصی انقلاب و مقاومت اسلامی 18

افتتاح کتابخانه تخصصی انقلاب و مقاومت اسلامی 18

افتتاح کتابخانه تخصصی انقلاب و مقاومت اسلامی 19

افتتاح کتابخانه تخصصی انقلاب و مقاومت اسلامی 19

افتتاح کتابخانه تخصصی انقلاب و مقاومت اسلامی 20

افتتاح کتابخانه تخصصی انقلاب و مقاومت اسلامی 20

افتتاح کتابخانه تخصصی انقلاب و مقاومت اسلامی 21

افتتاح کتابخانه تخصصی انقلاب و مقاومت اسلامی 21

افتتاح کتابخانه تخصصی انقلاب و مقاومت اسلامی 22

افتتاح کتابخانه تخصصی انقلاب و مقاومت اسلامی 22

افتتاح کتابخانه تخصصی انقلاب و مقاومت اسلامی 23

افتتاح کتابخانه تخصصی انقلاب و مقاومت اسلامی 23

افتتاح کتابخانه تخصصی انقلاب و مقاومت اسلامی 24

افتتاح کتابخانه تخصصی انقلاب و مقاومت اسلامی 24

افتتاح کتابخانه تخصصی انقلاب و مقاومت اسلامی 25

افتتاح کتابخانه تخصصی انقلاب و مقاومت اسلامی 25

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید