مرکز دفع و بازیافت پسماند زباله آرادکوه - کهریزک

تاریخ: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
کارخانه بازیافت زباله در جنوب کهریزک و ابتدای جاده تهران- قم واقع شده است. این مرکز با مساحتی نزدیک به ۱۴۰۰هکتار از سال ۱۳۳۵ پذیرای پسماند شهر تهران است. با توجه به آمارهای موجود هر روز به‌طور متوسط ۷هزار و ۴۰۰تن پسماند وارد این مرکز می‌شود. زباله‌های وارد شده به این مرکز، پس از وزن‌شدن یا برای طرح‌های پردازش پسماند و تولید کمپوست به واحد‌های بازیافت و پردازش مجتمع آرادکوه هدایت شده و یا به تراشه‌های مرکز دفن منتقل و دفن می‌شوند. تاسیسات مختلفی در خصوص دفع و بازیافت پسماندهای شهر تهران در این مجتمع مشغول به فعالیت هستند که از آن جمله می توان به واحد های پردازش، سایت هوادهی تولید کمپوست، واحد های پالایش کمپوست، سامانه ریجکت سوز و واحد تصفیه خانه شیرابه اشاره کرد.
عکاس: مجتبی عرب زاده
مرکز دفع و بازیافت پسماند زباله آرادکوه - کهریزک 1

مرکز دفع و بازیافت پسماند زباله آرادکوه - کهریزک 1

مرکز دفع و بازیافت پسماند زباله آرادکوه - کهریزک 2

مرکز دفع و بازیافت پسماند زباله آرادکوه - کهریزک 2

مرکز دفع و بازیافت پسماند زباله آرادکوه - کهریزک 3

مرکز دفع و بازیافت پسماند زباله آرادکوه - کهریزک 3

مرکز دفع و بازیافت پسماند زباله آرادکوه - کهریزک 4

مرکز دفع و بازیافت پسماند زباله آرادکوه - کهریزک 4

مرکز دفع و بازیافت پسماند زباله آرادکوه - کهریزک 5

مرکز دفع و بازیافت پسماند زباله آرادکوه - کهریزک 5

مرکز دفع و بازیافت پسماند زباله آرادکوه - کهریزک 6

مرکز دفع و بازیافت پسماند زباله آرادکوه - کهریزک 6

مرکز دفع و بازیافت پسماند زباله آرادکوه - کهریزک 7

مرکز دفع و بازیافت پسماند زباله آرادکوه - کهریزک 7

مرکز دفع و بازیافت پسماند زباله آرادکوه - کهریزک 8

مرکز دفع و بازیافت پسماند زباله آرادکوه - کهریزک 8

مرکز دفع و بازیافت پسماند زباله آرادکوه - کهریزک 9

مرکز دفع و بازیافت پسماند زباله آرادکوه - کهریزک 9

مرکز دفع و بازیافت پسماند زباله آرادکوه - کهریزک 10

مرکز دفع و بازیافت پسماند زباله آرادکوه - کهریزک 10

مرکز دفع و بازیافت پسماند زباله آرادکوه - کهریزک 11

مرکز دفع و بازیافت پسماند زباله آرادکوه - کهریزک 11

مرکز دفع و بازیافت پسماند زباله آرادکوه - کهریزک 13

مرکز دفع و بازیافت پسماند زباله آرادکوه - کهریزک 13

مرکز دفع و بازیافت پسماند زباله آرادکوه - کهریزک 14

مرکز دفع و بازیافت پسماند زباله آرادکوه - کهریزک 14

مرکز دفع و بازیافت پسماند زباله آرادکوه - کهریزک 17

مرکز دفع و بازیافت پسماند زباله آرادکوه - کهریزک 17

مرکز دفع و بازیافت پسماند زباله آرادکوه - کهریزک 18

مرکز دفع و بازیافت پسماند زباله آرادکوه - کهریزک 18

مرکز دفع و بازیافت پسماند زباله آرادکوه - کهریزک 19

مرکز دفع و بازیافت پسماند زباله آرادکوه - کهریزک 19

مرکز دفع و بازیافت پسماند زباله آرادکوه - کهریزک 20

مرکز دفع و بازیافت پسماند زباله آرادکوه - کهریزک 20

مرکز دفع و بازیافت پسماند زباله آرادکوه - کهریزک 21

مرکز دفع و بازیافت پسماند زباله آرادکوه - کهریزک 21

مرکز دفع و بازیافت پسماند زباله آرادکوه - کهریزک 22

مرکز دفع و بازیافت پسماند زباله آرادکوه - کهریزک 22

مرکز دفع و بازیافت پسماند زباله آرادکوه - کهریزک 23

مرکز دفع و بازیافت پسماند زباله آرادکوه - کهریزک 23

مرکز دفع و بازیافت پسماند زباله آرادکوه - کهریزک 24

مرکز دفع و بازیافت پسماند زباله آرادکوه - کهریزک 24

مرکز دفع و بازیافت پسماند زباله آرادکوه - کهریزک 26

مرکز دفع و بازیافت پسماند زباله آرادکوه - کهریزک 26

مرکز دفع و بازیافت پسماند زباله آرادکوه - کهریزک 27

مرکز دفع و بازیافت پسماند زباله آرادکوه - کهریزک 27

مرکز دفع و بازیافت پسماند زباله آرادکوه - کهریزک 28

مرکز دفع و بازیافت پسماند زباله آرادکوه - کهریزک 28

مرکز دفع و بازیافت پسماند زباله آرادکوه - کهریزک 30

مرکز دفع و بازیافت پسماند زباله آرادکوه - کهریزک 30

مرکز دفع و بازیافت پسماند زباله آرادکوه - کهریزک 31

مرکز دفع و بازیافت پسماند زباله آرادکوه - کهریزک 31

مرکز دفع و بازیافت پسماند زباله آرادکوه - کهریزک 32

مرکز دفع و بازیافت پسماند زباله آرادکوه - کهریزک 32

مرکز دفع و بازیافت پسماند زباله آرادکوه - کهریزک 33

مرکز دفع و بازیافت پسماند زباله آرادکوه - کهریزک 33

مرکز دفع و بازیافت پسماند زباله آرادکوه - کهریزک 34

مرکز دفع و بازیافت پسماند زباله آرادکوه - کهریزک 34

مرکز دفع و بازیافت پسماند زباله آرادکوه - کهریزک 35

مرکز دفع و بازیافت پسماند زباله آرادکوه - کهریزک 35

مرکز دفع و بازیافت پسماند زباله آرادکوه - کهریزک 36

مرکز دفع و بازیافت پسماند زباله آرادکوه - کهریزک 36

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید