افتتاح شبکه شهر -2

تاریخ: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
شبکه تصویری شهر به طور رسمی دوشنبه 29 اردیبهشت 1398 با حضور علی ربیعی سخنگو دولت، مصطفی کاظمی مشاور و مدیرکل دفتر شهردار تهران، احمد مسجد جامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران، دکتر هادی خانیکی استاد سرشناس در رشتهٔ ارتباطات، در مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران شروع بکار کرد.
عکاس: سعید ربیعی
افتتاح شبکه شهر -2 1

افتتاح شبکه شهر -2 1

افتتاح شبکه شهر -2 2

افتتاح شبکه شهر -2 2

افتتاح شبکه شهر -2 3

افتتاح شبکه شهر -2 3

افتتاح شبکه شهر -2 4

افتتاح شبکه شهر -2 4

افتتاح شبکه شهر -2 5

افتتاح شبکه شهر -2 5

افتتاح شبکه شهر -2 6

افتتاح شبکه شهر -2 6

افتتاح شبکه شهر -2 7

افتتاح شبکه شهر -2 7

افتتاح شبکه شهر -2 8

افتتاح شبکه شهر -2 8

افتتاح شبکه شهر -2 9

افتتاح شبکه شهر -2 9

افتتاح شبکه شهر -2 10

افتتاح شبکه شهر -2 10

افتتاح شبکه شهر -2 11

افتتاح شبکه شهر -2 11

افتتاح شبکه شهر -2 12

افتتاح شبکه شهر -2 12

افتتاح شبکه شهر -2 13

افتتاح شبکه شهر -2 13

افتتاح شبکه شهر -2 14

افتتاح شبکه شهر -2 14

افتتاح شبکه شهر -2 15

افتتاح شبکه شهر -2 15

افتتاح شبکه شهر -2 16

افتتاح شبکه شهر -2 16

افتتاح شبکه شهر -2 17

افتتاح شبکه شهر -2 17

افتتاح شبکه شهر -2 18

افتتاح شبکه شهر -2 18

افتتاح شبکه شهر -2 19

افتتاح شبکه شهر -2 19

افتتاح شبکه شهر -2 20

افتتاح شبکه شهر -2 20

افتتاح شبکه شهر -2 21

افتتاح شبکه شهر -2 21

افتتاح شبکه شهر -2 22

افتتاح شبکه شهر -2 22

افتتاح شبکه شهر -2 23

افتتاح شبکه شهر -2 23

افتتاح شبکه شهر -2 24

افتتاح شبکه شهر -2 24

افتتاح شبکه شهر -2 25

افتتاح شبکه شهر -2 25

افتتاح شبکه شهر -2 26

افتتاح شبکه شهر -2 26

افتتاح شبکه شهر -2 27

افتتاح شبکه شهر -2 27

افتتاح شبکه شهر -2 28

افتتاح شبکه شهر -2 28

افتتاح شبکه شهر -2 29

افتتاح شبکه شهر -2 29

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید