افتتاح شبکه شهر -1

تاریخ: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
شبکه تصویری شهر به طور رسمی دوشنبه 29 اردیبهشت 1398 با حضور علی ربیعی سخنگو دولت، مصطفی کاظمی مشاور و مدیرکل دفتر شهردار تهران، احمد مسجد جامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران، دکتر هادی خانیکی استاد سرشناس در رشتهٔ ارتباطات، در مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران شروع بکار کرد.
عکاس: شایان محرابی
افتتاح شبکه شهر -1 2

افتتاح شبکه شهر -1 2

افتتاح شبکه شهر -1 3

افتتاح شبکه شهر -1 3

افتتاح شبکه شهر -1 4

افتتاح شبکه شهر -1 4

افتتاح شبکه شهر -1 5

افتتاح شبکه شهر -1 5

افتتاح شبکه شهر -1 6

افتتاح شبکه شهر -1 6

افتتاح شبکه شهر -1 7

افتتاح شبکه شهر -1 7

افتتاح شبکه شهر -1 8

افتتاح شبکه شهر -1 8

افتتاح شبکه شهر -1 9

افتتاح شبکه شهر -1 9

افتتاح شبکه شهر -1 10

افتتاح شبکه شهر -1 10

افتتاح شبکه شهر -1 11

افتتاح شبکه شهر -1 11

افتتاح شبکه شهر -1 12

افتتاح شبکه شهر -1 12

افتتاح شبکه شهر -1 13

افتتاح شبکه شهر -1 13

افتتاح شبکه شهر -1 14

افتتاح شبکه شهر -1 14

افتتاح شبکه شهر -1 15

افتتاح شبکه شهر -1 15

افتتاح شبکه شهر -1 16

افتتاح شبکه شهر -1 16

افتتاح شبکه شهر -1 17

افتتاح شبکه شهر -1 17

افتتاح شبکه شهر -1 18

افتتاح شبکه شهر -1 18

افتتاح شبکه شهر -1 19

افتتاح شبکه شهر -1 19

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید