به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی

تاریخ: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
بر اساس همین عقیده،در قطعنامه ی شماره ی پنج ِ دوازدهمین مجمع عمومی کمیته ی بین المللی موزه ها ایکوم (ICOM) که در 28 مه 1977 میلادی درمسکو برپا شد ، روز 18 مه برابر با 28 اردیبهشت به عنوان روز جهانی موزه ها اعلام شد و از آن سال در روز جهانی موزه درهمه ی کشورهای عضو ، مراسمی به مورد اجرا گذاشته می شود.
عکاس: آژانس عکس تهران
به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 1

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 1

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 2

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 2

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 3

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 3

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 4

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 4

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 5

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 5

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 6

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 6

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 7

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 7

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 8

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 8

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 9

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 9

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 10

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 10

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 11

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 11

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 12

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 12

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 13

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 13

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 14

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 14

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 15

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 15

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 16

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 16

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 17

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 17

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 18

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 18

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 19

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 19

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 20

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 20

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 21

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 21

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 22

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 22

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 23

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 23

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 24

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 24

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 25

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 25

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 26

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 26

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 27

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 27

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 28

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 28

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 29

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 29

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 30

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 30

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 31

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 31

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 32

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 32

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 33

به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی 33

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید