نشست شهردار تهران با نخبگان و اساتید حوزه ارتباطات

تاریخ: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
صبح روز یکشنبه 28 اردیبهشت ماه، نشست پیروز حناچی شهردار تهران با نخبگان و اساتید حوزه ارتباطات در ساختمان مرکزی شهرداری تهران برگزار گردید.
عکاس: شایان محرابی
نشست شهردار تهران با نخبگان و اساتید حوزه ارتباطات 1

نشست شهردار تهران با نخبگان و اساتید حوزه ارتباطات 1

نشست شهردار تهران با نخبگان و اساتید حوزه ارتباطات 2

نشست شهردار تهران با نخبگان و اساتید حوزه ارتباطات 2

نشست شهردار تهران با نخبگان و اساتید حوزه ارتباطات 3

نشست شهردار تهران با نخبگان و اساتید حوزه ارتباطات 3

نشست شهردار تهران با نخبگان و اساتید حوزه ارتباطات 4

نشست شهردار تهران با نخبگان و اساتید حوزه ارتباطات 4

نشست شهردار تهران با نخبگان و اساتید حوزه ارتباطات 5

نشست شهردار تهران با نخبگان و اساتید حوزه ارتباطات 5

نشست شهردار تهران با نخبگان و اساتید حوزه ارتباطات 6

نشست شهردار تهران با نخبگان و اساتید حوزه ارتباطات 6

نشست شهردار تهران با نخبگان و اساتید حوزه ارتباطات 7

نشست شهردار تهران با نخبگان و اساتید حوزه ارتباطات 7

نشست شهردار تهران با نخبگان و اساتید حوزه ارتباطات 8

نشست شهردار تهران با نخبگان و اساتید حوزه ارتباطات 8

نشست شهردار تهران با نخبگان و اساتید حوزه ارتباطات 9

نشست شهردار تهران با نخبگان و اساتید حوزه ارتباطات 9

نشست شهردار تهران با نخبگان و اساتید حوزه ارتباطات 10

نشست شهردار تهران با نخبگان و اساتید حوزه ارتباطات 10

نشست شهردار تهران با نخبگان و اساتید حوزه ارتباطات 11

نشست شهردار تهران با نخبگان و اساتید حوزه ارتباطات 11

نشست شهردار تهران با نخبگان و اساتید حوزه ارتباطات 12

نشست شهردار تهران با نخبگان و اساتید حوزه ارتباطات 12

نشست شهردار تهران با نخبگان و اساتید حوزه ارتباطات 13

نشست شهردار تهران با نخبگان و اساتید حوزه ارتباطات 13

نشست شهردار تهران با نخبگان و اساتید حوزه ارتباطات 14

نشست شهردار تهران با نخبگان و اساتید حوزه ارتباطات 14

نشست شهردار تهران با نخبگان و اساتید حوزه ارتباطات 15

نشست شهردار تهران با نخبگان و اساتید حوزه ارتباطات 15

نشست شهردار تهران با نخبگان و اساتید حوزه ارتباطات 16

نشست شهردار تهران با نخبگان و اساتید حوزه ارتباطات 16

نشست شهردار تهران با نخبگان و اساتید حوزه ارتباطات 17

نشست شهردار تهران با نخبگان و اساتید حوزه ارتباطات 17

نشست شهردار تهران با نخبگان و اساتید حوزه ارتباطات 18

نشست شهردار تهران با نخبگان و اساتید حوزه ارتباطات 18

نشست شهردار تهران با نخبگان و اساتید حوزه ارتباطات 19

نشست شهردار تهران با نخبگان و اساتید حوزه ارتباطات 19

نشست شهردار تهران با نخبگان و اساتید حوزه ارتباطات 20

نشست شهردار تهران با نخبگان و اساتید حوزه ارتباطات 20

نشست شهردار تهران با نخبگان و اساتید حوزه ارتباطات 21

نشست شهردار تهران با نخبگان و اساتید حوزه ارتباطات 21

نشست شهردار تهران با نخبگان و اساتید حوزه ارتباطات 22

نشست شهردار تهران با نخبگان و اساتید حوزه ارتباطات 22

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید