افتتاح و بازدید از پروژه های منطقه 18 با حضور شهردار تهران

تاریخ: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
مراسم افتتاح مسجد امام هادی(ع) و مجموعه ورزشی طبقاتی شهید وحید دستگردی در منطقه 18 و بازدید از روند پیشرفت فاز اول پروژه بیمارستان کودکان حکیم این منطقه با حضور پیروز حناچی شهردار تهران و مدیران ارشد شهرداری تهران برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی

افتتاح و بازدید از پروژه های منطقه 18 با حضور شهردار تهران 3

افتتاح و بازدید از پروژه های منطقه 18 با حضور شهردار تهران 4

افتتاح و بازدید از پروژه های منطقه 18 با حضور شهردار تهران 5

افتتاح و بازدید از پروژه های منطقه 18 با حضور شهردار تهران 6

افتتاح و بازدید از پروژه های منطقه 18 با حضور شهردار تهران 7

افتتاح و بازدید از پروژه های منطقه 18 با حضور شهردار تهران 9

افتتاح و بازدید از پروژه های منطقه 18 با حضور شهردار تهران 10

افتتاح و بازدید از پروژه های منطقه 18 با حضور شهردار تهران 11

افتتاح و بازدید از پروژه های منطقه 18 با حضور شهردار تهران 15

افتتاح و بازدید از پروژه های منطقه 18 با حضور شهردار تهران 17

افتتاح و بازدید از پروژه های منطقه 18 با حضور شهردار تهران 19

افتتاح و بازدید از پروژه های منطقه 18 با حضور شهردار تهران 20

افتتاح و بازدید از پروژه های منطقه 18 با حضور شهردار تهران 21

افتتاح و بازدید از پروژه های منطقه 18 با حضور شهردار تهران 22

افتتاح و بازدید از پروژه های منطقه 18 با حضور شهردار تهران 23

افتتاح و بازدید از پروژه های منطقه 18 با حضور شهردار تهران 24

افتتاح و بازدید از پروژه های منطقه 18 با حضور شهردار تهران 25

افتتاح و بازدید از پروژه های منطقه 18 با حضور شهردار تهران 27

افتتاح و بازدید از پروژه های منطقه 18 با حضور شهردار تهران 30

افتتاح و بازدید از پروژه های منطقه 18 با حضور شهردار تهران 31

افتتاح و بازدید از پروژه های منطقه 18 با حضور شهردار تهران 33

افتتاح و بازدید از پروژه های منطقه 18 با حضور شهردار تهران 34

افتتاح و بازدید از پروژه های منطقه 18 با حضور شهردار تهران 35

افتتاح و بازدید از پروژه های منطقه 18 با حضور شهردار تهران 37

افتتاح و بازدید از پروژه های منطقه 18 با حضور شهردار تهران 38

افتتاح و بازدید از پروژه های منطقه 18 با حضور شهردار تهران 39

افتتاح و بازدید از پروژه های منطقه 18 با حضور شهردار تهران 40

افتتاح و بازدید از پروژه های منطقه 18 با حضور شهردار تهران 45

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید