نشست خبری رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران

تاریخ: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
نشست خبری دکتر محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران ظهر امروز شنبه 27 اردیبهشت 1399 با حضور خبرنگاران در محل مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران برگزار شد.
عکاس: سعید ربیعی
نشست خبری رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 1

نشست خبری رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 1

نشست خبری رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 2

نشست خبری رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 2

نشست خبری رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 3

نشست خبری رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 3

نشست خبری رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 4

نشست خبری رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 4

نشست خبری رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 5

نشست خبری رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 5

نشست خبری رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 6

نشست خبری رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 6

نشست خبری رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 7

نشست خبری رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 7

نشست خبری رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 8

نشست خبری رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 8

نشست خبری رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 9

نشست خبری رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 9

نشست خبری رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 10

نشست خبری رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 10

نشست خبری رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 11

نشست خبری رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 11

نشست خبری رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 12

نشست خبری رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 12

نشست خبری رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 13

نشست خبری رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 13

نشست خبری رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 14

نشست خبری رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 14

نشست خبری رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 15

نشست خبری رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 15

نشست خبری رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 16

نشست خبری رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 16

نشست خبری رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 17

نشست خبری رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 17

نشست خبری رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 18

نشست خبری رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 18

نشست خبری رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 19

نشست خبری رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 19

نشست خبری رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 20

نشست خبری رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 20

نشست خبری رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 21

نشست خبری رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 21

نشست خبری رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 22

نشست خبری رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 22

نشست خبری رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 23

نشست خبری رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 23

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید