مرکز تعمیر و بازسازی اتوبوس های شهری

تاریخ: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
در این واحد اتوبوس‌هایی که دارای وضعیت نامناسب و نیازمند بازسازی و تعمیرات اساسی هستند شناسایی و توسط اکیپ‌های فنی و خدماتی به لحاظ تعمیرات فنی موتور و گیربکس، شاسی کشی، صافکاری، رنگ آمیزی، تعویض صندلی‌ها و تعمیر کف مورد بازسازی قرار می گیرند.
عکاس: مجتبی عرب زاده
مرکز تعمیر و بازسازی اتوبوس های شهری 1

مرکز تعمیر و بازسازی اتوبوس های شهری 1

مرکز تعمیر و بازسازی اتوبوس های شهری 2

مرکز تعمیر و بازسازی اتوبوس های شهری 2

مرکز تعمیر و بازسازی اتوبوس های شهری 3

مرکز تعمیر و بازسازی اتوبوس های شهری 3

مرکز تعمیر و بازسازی اتوبوس های شهری 4

مرکز تعمیر و بازسازی اتوبوس های شهری 4

مرکز تعمیر و بازسازی اتوبوس های شهری 5

مرکز تعمیر و بازسازی اتوبوس های شهری 5

مرکز تعمیر و بازسازی اتوبوس های شهری 6

مرکز تعمیر و بازسازی اتوبوس های شهری 6

مرکز تعمیر و بازسازی اتوبوس های شهری 7

مرکز تعمیر و بازسازی اتوبوس های شهری 7

مرکز تعمیر و بازسازی اتوبوس های شهری 8

مرکز تعمیر و بازسازی اتوبوس های شهری 8

مرکز تعمیر و بازسازی اتوبوس های شهری 9

مرکز تعمیر و بازسازی اتوبوس های شهری 9

مرکز تعمیر و بازسازی اتوبوس های شهری 10

مرکز تعمیر و بازسازی اتوبوس های شهری 10

مرکز تعمیر و بازسازی اتوبوس های شهری 11

مرکز تعمیر و بازسازی اتوبوس های شهری 11

مرکز تعمیر و بازسازی اتوبوس های شهری 12

مرکز تعمیر و بازسازی اتوبوس های شهری 12

مرکز تعمیر و بازسازی اتوبوس های شهری 13

مرکز تعمیر و بازسازی اتوبوس های شهری 13

مرکز تعمیر و بازسازی اتوبوس های شهری 14

مرکز تعمیر و بازسازی اتوبوس های شهری 14

مرکز تعمیر و بازسازی اتوبوس های شهری 15

مرکز تعمیر و بازسازی اتوبوس های شهری 15

مرکز تعمیر و بازسازی اتوبوس های شهری 16

مرکز تعمیر و بازسازی اتوبوس های شهری 16

مرکز تعمیر و بازسازی اتوبوس های شهری 17

مرکز تعمیر و بازسازی اتوبوس های شهری 17

مرکز تعمیر و بازسازی اتوبوس های شهری 18

مرکز تعمیر و بازسازی اتوبوس های شهری 18

مرکز تعمیر و بازسازی اتوبوس های شهری 19

مرکز تعمیر و بازسازی اتوبوس های شهری 19

مرکز تعمیر و بازسازی اتوبوس های شهری 20

مرکز تعمیر و بازسازی اتوبوس های شهری 20

مرکز تعمیر و بازسازی اتوبوس های شهری 21

مرکز تعمیر و بازسازی اتوبوس های شهری 21

مرکز تعمیر و بازسازی اتوبوس های شهری 22

مرکز تعمیر و بازسازی اتوبوس های شهری 22

مرکز تعمیر و بازسازی اتوبوس های شهری 23

مرکز تعمیر و بازسازی اتوبوس های شهری 23

مرکز تعمیر و بازسازی اتوبوس های شهری 24

مرکز تعمیر و بازسازی اتوبوس های شهری 24

مرکز تعمیر و بازسازی اتوبوس های شهری 25

مرکز تعمیر و بازسازی اتوبوس های شهری 25

مرکز تعمیر و بازسازی اتوبوس های شهری 26

مرکز تعمیر و بازسازی اتوبوس های شهری 26

مرکز تعمیر و بازسازی اتوبوس های شهری 27

مرکز تعمیر و بازسازی اتوبوس های شهری 27

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید