گفتگوی اینترنتی شهردار تهران و بوداپست

تاریخ: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
پیروز حناچی، شهردار تهران در ادامه گفتگوهای مجازی خود درباره کرونا با شهرداران جهان، این بار با شهردار بوداپست دیدار آنلاین داشت.
عکاس: سعید ربیعی
گفتگوی اینترنتی شهردار تهران و بوداپست 1

گفتگوی اینترنتی شهردار تهران و بوداپست 1

گفتگوی اینترنتی شهردار تهران و بوداپست 2

گفتگوی اینترنتی شهردار تهران و بوداپست 2

گفتگوی اینترنتی شهردار تهران و بوداپست 3

گفتگوی اینترنتی شهردار تهران و بوداپست 3

گفتگوی اینترنتی شهردار تهران و بوداپست 4

گفتگوی اینترنتی شهردار تهران و بوداپست 4

گفتگوی اینترنتی شهردار تهران و بوداپست 5

گفتگوی اینترنتی شهردار تهران و بوداپست 5

گفتگوی اینترنتی شهردار تهران و بوداپست 6

گفتگوی اینترنتی شهردار تهران و بوداپست 6

گفتگوی اینترنتی شهردار تهران و بوداپست 7

گفتگوی اینترنتی شهردار تهران و بوداپست 7

گفتگوی اینترنتی شهردار تهران و بوداپست 8

گفتگوی اینترنتی شهردار تهران و بوداپست 8

گفتگوی اینترنتی شهردار تهران و بوداپست 9

گفتگوی اینترنتی شهردار تهران و بوداپست 9

گفتگوی اینترنتی شهردار تهران و بوداپست 10

گفتگوی اینترنتی شهردار تهران و بوداپست 10

گفتگوی اینترنتی شهردار تهران و بوداپست 11

گفتگوی اینترنتی شهردار تهران و بوداپست 11

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید