نذر خون در روز شهادت امیرالمومنین حضرت علی(ع)

تاریخ: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
همزمان با فرا رسیدن ایام قدر , اهدا کنندگان در غالب طرح قرار مهربانی جهت اهدای خون برای نیازمندان , در روز شهادت امیرالمومنین حضرت علی(ع) به مرکز انتقال خون وصال تهران مراجعه کردند.
عکاس: مجتبی عرب زاده
نذر خون در روز شهادت امیرالمومنین حضرت علی(ع) 1

نذر خون در روز شهادت امیرالمومنین حضرت علی(ع) 1

نذر خون در روز شهادت امیرالمومنین حضرت علی(ع) 2

نذر خون در روز شهادت امیرالمومنین حضرت علی(ع) 2

نذر خون در روز شهادت امیرالمومنین حضرت علی(ع) 3

نذر خون در روز شهادت امیرالمومنین حضرت علی(ع) 3

نذر خون در روز شهادت امیرالمومنین حضرت علی(ع) 4

نذر خون در روز شهادت امیرالمومنین حضرت علی(ع) 4

نذر خون در روز شهادت امیرالمومنین حضرت علی(ع) 5

نذر خون در روز شهادت امیرالمومنین حضرت علی(ع) 5

نذر خون در روز شهادت امیرالمومنین حضرت علی(ع) 6

نذر خون در روز شهادت امیرالمومنین حضرت علی(ع) 6

نذر خون در روز شهادت امیرالمومنین حضرت علی(ع) 7

نذر خون در روز شهادت امیرالمومنین حضرت علی(ع) 7

نذر خون در روز شهادت امیرالمومنین حضرت علی(ع) 8

نذر خون در روز شهادت امیرالمومنین حضرت علی(ع) 8

نذر خون در روز شهادت امیرالمومنین حضرت علی(ع) 9

نذر خون در روز شهادت امیرالمومنین حضرت علی(ع) 9

نذر خون در روز شهادت امیرالمومنین حضرت علی(ع) 10

نذر خون در روز شهادت امیرالمومنین حضرت علی(ع) 10

نذر خون در روز شهادت امیرالمومنین حضرت علی(ع) 11

نذر خون در روز شهادت امیرالمومنین حضرت علی(ع) 11

نذر خون در روز شهادت امیرالمومنین حضرت علی(ع) 12

نذر خون در روز شهادت امیرالمومنین حضرت علی(ع) 12

نذر خون در روز شهادت امیرالمومنین حضرت علی(ع) 13

نذر خون در روز شهادت امیرالمومنین حضرت علی(ع) 13

نذر خون در روز شهادت امیرالمومنین حضرت علی(ع) 14

نذر خون در روز شهادت امیرالمومنین حضرت علی(ع) 14

نذر خون در روز شهادت امیرالمومنین حضرت علی(ع) 15

نذر خون در روز شهادت امیرالمومنین حضرت علی(ع) 15

نذر خون در روز شهادت امیرالمومنین حضرت علی(ع) 16

نذر خون در روز شهادت امیرالمومنین حضرت علی(ع) 16

نذر خون در روز شهادت امیرالمومنین حضرت علی(ع) 17

نذر خون در روز شهادت امیرالمومنین حضرت علی(ع) 17

نذر خون در روز شهادت امیرالمومنین حضرت علی(ع) 18

نذر خون در روز شهادت امیرالمومنین حضرت علی(ع) 18

نذر خون در روز شهادت امیرالمومنین حضرت علی(ع) 19

نذر خون در روز شهادت امیرالمومنین حضرت علی(ع) 19

نذر خون در روز شهادت امیرالمومنین حضرت علی(ع) 20

نذر خون در روز شهادت امیرالمومنین حضرت علی(ع) 20

نذر خون در روز شهادت امیرالمومنین حضرت علی(ع) 21

نذر خون در روز شهادت امیرالمومنین حضرت علی(ع) 21

نذر خون در روز شهادت امیرالمومنین حضرت علی(ع) 22

نذر خون در روز شهادت امیرالمومنین حضرت علی(ع) 22

نذر خون در روز شهادت امیرالمومنین حضرت علی(ع) 23

نذر خون در روز شهادت امیرالمومنین حضرت علی(ع) 23

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید