گفتگوی اینترنتی شهردار تهران و کابل

تاریخ: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
پیروز حناچی، شهردار تهران در ادامه گفتگوهای مجازی خود درباره کرونا با شهرداران جهان، این بار با محمد داوود سلطان زوی، شهردار کابل دیدار آنلاین داشت.
عکاس: سعید ربیعی
گفتگوی اینترنتی شهردار تهران و کابل 1

گفتگوی اینترنتی شهردار تهران و کابل 1

گفتگوی اینترنتی شهردار تهران و کابل 2

گفتگوی اینترنتی شهردار تهران و کابل 2

گفتگوی اینترنتی شهردار تهران و کابل 3

گفتگوی اینترنتی شهردار تهران و کابل 3

گفتگوی اینترنتی شهردار تهران و کابل 4

گفتگوی اینترنتی شهردار تهران و کابل 4

گفتگوی اینترنتی شهردار تهران و کابل 5

گفتگوی اینترنتی شهردار تهران و کابل 5

گفتگوی اینترنتی شهردار تهران و کابل 6

گفتگوی اینترنتی شهردار تهران و کابل 6

گفتگوی اینترنتی شهردار تهران و کابل 7

گفتگوی اینترنتی شهردار تهران و کابل 7

گفتگوی اینترنتی شهردار تهران و کابل 8

گفتگوی اینترنتی شهردار تهران و کابل 8

گفتگوی اینترنتی شهردار تهران و کابل 9

گفتگوی اینترنتی شهردار تهران و کابل 9

گفتگوی اینترنتی شهردار تهران و کابل 10

گفتگوی اینترنتی شهردار تهران و کابل 10

گفتگوی اینترنتی شهردار تهران و کابل 11

گفتگوی اینترنتی شهردار تهران و کابل 11

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید