غوغای سکوت در آزادی

تاریخ: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
مجموعه ورزشی آزادی که تا کمتر از سه ماه گذشته شاهد فریادهای یکصد هزار نفری مشتاقان ورزش بود چند وقتی است دچار سکوتی عجیب شده است. در این خصوص سازمان لیگ همچنان در انتظار تصمیمات جدید ستاد مرکزی مقابله با بیماری کرونا جهت بازگشایی اماکن ورزشی میباشد.
عکاس: سعید ربیعی
غوغای سکوت در آزادی 1

غوغای سکوت در آزادی 1

غوغای سکوت در آزادی 2

غوغای سکوت در آزادی 2

غوغای سکوت در آزادی 3

غوغای سکوت در آزادی 3

غوغای سکوت در آزادی 4

غوغای سکوت در آزادی 4

غوغای سکوت در آزادی 5

غوغای سکوت در آزادی 5

غوغای سکوت در آزادی 6

غوغای سکوت در آزادی 6

غوغای سکوت در آزادی 7

غوغای سکوت در آزادی 7

غوغای سکوت در آزادی 8

غوغای سکوت در آزادی 8

غوغای سکوت در آزادی 9

غوغای سکوت در آزادی 9

غوغای سکوت در آزادی 10

غوغای سکوت در آزادی 10

غوغای سکوت در آزادی 11

غوغای سکوت در آزادی 11

غوغای سکوت در آزادی 12

غوغای سکوت در آزادی 12

غوغای سکوت در آزادی 13

غوغای سکوت در آزادی 13

غوغای سکوت در آزادی 14

غوغای سکوت در آزادی 14

غوغای سکوت در آزادی 15

غوغای سکوت در آزادی 15

غوغای سکوت در آزادی 16

غوغای سکوت در آزادی 16

غوغای سکوت در آزادی 17

غوغای سکوت در آزادی 17

غوغای سکوت در آزادی 18

غوغای سکوت در آزادی 18

غوغای سکوت در آزادی 19

غوغای سکوت در آزادی 19

غوغای سکوت در آزادی 20

غوغای سکوت در آزادی 20

غوغای سکوت در آزادی 21

غوغای سکوت در آزادی 21

غوغای سکوت در آزادی 22

غوغای سکوت در آزادی 22

غوغای سکوت در آزادی 23

غوغای سکوت در آزادی 23

غوغای سکوت در آزادی 24

غوغای سکوت در آزادی 24

غوغای سکوت در آزادی 25

غوغای سکوت در آزادی 25

غوغای سکوت در آزادی 26

غوغای سکوت در آزادی 26

غوغای سکوت در آزادی 27

غوغای سکوت در آزادی 27

غوغای سکوت در آزادی 28

غوغای سکوت در آزادی 28

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید