احیا شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا(س)

تاریخ: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
مراسم معنوی و عبادی احیای شب نوزدهم ماه مبارک رمضان با رعایت نکات بهداشتی در جوار شهدای دفاع مقدس و شهدای گمنام بهشت زهرا (س) برگزار شد.
عکاس: محمد دلکش
احیا شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا(س) 4

احیا شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا(س) 4

احیا شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا(س) 5

احیا شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا(س) 5

احیا شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا(س) 6

احیا شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا(س) 6

احیا شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا(س) 7

احیا شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا(س) 7

احیا شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا(س) 8

احیا شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا(س) 8

احیا شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا(س) 9

احیا شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا(س) 9

احیا شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا(س) 10

احیا شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا(س) 10

احیا شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا(س) 11

احیا شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا(س) 11

احیا شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا(س) 12

احیا شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا(س) 12

احیا شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا(س) 18

احیا شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا(س) 18

احیا شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا(س) 19

احیا شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا(س) 19

احیا شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا(س) 20

احیا شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا(س) 20

احیا شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا(س) 22

احیا شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا(س) 22

احیا شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا(س) 24

احیا شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا(س) 24

احیا شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا(س) 25

احیا شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا(س) 25

احیا شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا(س) 26

احیا شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا(س) 26

احیا شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا(س) 27

احیا شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا(س) 27

احیا شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا(س) 28

احیا شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا(س) 28

احیا شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا(س) 29

احیا شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا(س) 29

احیا شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا(س) 32

احیا شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا(س) 32

احیا شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا(س) 33

احیا شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا(س) 33

احیا شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا(س) 36

احیا شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در بهشت زهرا(س) 36

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید