عبادت و خدمت؛ ایستگاه مترو امام خمینی(ره)

تاریخ: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان مشاغلی هستند که در تایم سحر و افطار باید در محل کار خود حضور داشته باشند که یکی از این مشاغل ایستگاه های مترو است.
عکاس: محمد دلکش
عبادت و خدمت؛ ایستگاه مترو امام خمینی(ره) 1

عبادت و خدمت؛ ایستگاه مترو امام خمینی(ره) 1

عبادت و خدمت؛ ایستگاه مترو امام خمینی(ره) 2

عبادت و خدمت؛ ایستگاه مترو امام خمینی(ره) 2

عبادت و خدمت؛ ایستگاه مترو امام خمینی(ره) 4

عبادت و خدمت؛ ایستگاه مترو امام خمینی(ره) 4

عبادت و خدمت؛ ایستگاه مترو امام خمینی(ره) 5

عبادت و خدمت؛ ایستگاه مترو امام خمینی(ره) 5

عبادت و خدمت؛ ایستگاه مترو امام خمینی(ره) 7

عبادت و خدمت؛ ایستگاه مترو امام خمینی(ره) 7

عبادت و خدمت؛ ایستگاه مترو امام خمینی(ره) 10

عبادت و خدمت؛ ایستگاه مترو امام خمینی(ره) 10

عبادت و خدمت؛ ایستگاه مترو امام خمینی(ره) 11

عبادت و خدمت؛ ایستگاه مترو امام خمینی(ره) 11

عبادت و خدمت؛ ایستگاه مترو امام خمینی(ره) 13

عبادت و خدمت؛ ایستگاه مترو امام خمینی(ره) 13

عبادت و خدمت؛ ایستگاه مترو امام خمینی(ره) 14

عبادت و خدمت؛ ایستگاه مترو امام خمینی(ره) 14

عبادت و خدمت؛ ایستگاه مترو امام خمینی(ره) 15

عبادت و خدمت؛ ایستگاه مترو امام خمینی(ره) 15

عبادت و خدمت؛ ایستگاه مترو امام خمینی(ره) 17

عبادت و خدمت؛ ایستگاه مترو امام خمینی(ره) 17

عبادت و خدمت؛ ایستگاه مترو امام خمینی(ره) 18

عبادت و خدمت؛ ایستگاه مترو امام خمینی(ره) 18

عبادت و خدمت؛ ایستگاه مترو امام خمینی(ره) 21

عبادت و خدمت؛ ایستگاه مترو امام خمینی(ره) 21

عبادت و خدمت؛ ایستگاه مترو امام خمینی(ره) 22

عبادت و خدمت؛ ایستگاه مترو امام خمینی(ره) 22

عبادت و خدمت؛ ایستگاه مترو امام خمینی(ره) 23

عبادت و خدمت؛ ایستگاه مترو امام خمینی(ره) 23

عبادت و خدمت؛ ایستگاه مترو امام خمینی(ره) 27

عبادت و خدمت؛ ایستگاه مترو امام خمینی(ره) 27

عبادت و خدمت؛ ایستگاه مترو امام خمینی(ره) 28

عبادت و خدمت؛ ایستگاه مترو امام خمینی(ره) 28

عبادت و خدمت؛ ایستگاه مترو امام خمینی(ره) 29

عبادت و خدمت؛ ایستگاه مترو امام خمینی(ره) 29

عبادت و خدمت؛ ایستگاه مترو امام خمینی(ره) 30

عبادت و خدمت؛ ایستگاه مترو امام خمینی(ره) 30

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید