ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه

تاریخ: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
خیابان ولیعصر (عج) بلندترین خیابان تهران و خاورمیانه به شمار می‌رود که با حدود ۱۸ کیلومتر طول از میدان راه آهن در جنوب تا میدان تجریش در شمال پایتخت امتداد دارد. این خیابان در سال ۱۳۱۸ احداث شد، به دلیل آنکه با ۶۰ هزار درخت چنار در دو سوی آن پوشیده شده بود و شمال و جنوب پایتخت را به یکدیگر وصل می کند، شهرتی جهانی دارد. خیابان ولی عصر (عج) به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد خویش از جمله درختان معروف چنار، مراکز خرید بزرگ، پارک‌های عمومی، رستوران‌ها، موزه‌ها، مراکز فرهنگی و دفاتر ملی و بین‌المللی در سال ۱۳۹۰ در فهرست آثار ملی ایران جای گرفت.
عکاس: شایان محرابی
ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 1

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 1

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 2

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 2

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 3

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 3

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 4

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 4

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 5

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 5

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 6

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 6

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 7

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 7

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 8

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 8

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 9

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 9

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 11

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 11

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 12

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 12

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 13

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 13

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 14

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 14

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 15

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 15

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 16

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 16

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 17

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 17

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 19

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 19

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 20

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 20

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 23

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 23

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 24

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 24

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 27

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 27

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 28

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 28

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 29

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 29

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 30

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 30

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 31

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 31

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 32

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 32

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 33

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 33

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 34

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 34

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 35

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 35

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 38

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 38

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 39

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 39

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 41

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 41

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 42

ولیعصر(عج)؛ خیابانی به درازای خاورمیانه 42

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید