رزمایش بزرگ همدلی و کمک مومنانه

تاریخ: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
رزمایش بزرگ همدلی و کمک مومنانه ظهر امروز شنبه بیستم اردیبهشت ماه 1399 با حضور دکتر پیروز حناچی شهردار تهران و سردار محمدرضا یزدی فرمانده سپاه محمدرسول الله تهران در مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد.
عکاس: سعید ربیعی
رزمایش بزرگ همدلی و کمک مومنانه 1

رزمایش بزرگ همدلی و کمک مومنانه 1

رزمایش بزرگ همدلی و کمک مومنانه 2

رزمایش بزرگ همدلی و کمک مومنانه 2

رزمایش بزرگ همدلی و کمک مومنانه 3

رزمایش بزرگ همدلی و کمک مومنانه 3

رزمایش بزرگ همدلی و کمک مومنانه 4

رزمایش بزرگ همدلی و کمک مومنانه 4

رزمایش بزرگ همدلی و کمک مومنانه 5

رزمایش بزرگ همدلی و کمک مومنانه 5

رزمایش بزرگ همدلی و کمک مومنانه 6

رزمایش بزرگ همدلی و کمک مومنانه 6

رزمایش بزرگ همدلی و کمک مومنانه 7

رزمایش بزرگ همدلی و کمک مومنانه 7

رزمایش بزرگ همدلی و کمک مومنانه 8

رزمایش بزرگ همدلی و کمک مومنانه 8

رزمایش بزرگ همدلی و کمک مومنانه 9

رزمایش بزرگ همدلی و کمک مومنانه 9

رزمایش بزرگ همدلی و کمک مومنانه 10

رزمایش بزرگ همدلی و کمک مومنانه 10

رزمایش بزرگ همدلی و کمک مومنانه 11

رزمایش بزرگ همدلی و کمک مومنانه 11

رزمایش بزرگ همدلی و کمک مومنانه 12

رزمایش بزرگ همدلی و کمک مومنانه 12

رزمایش بزرگ همدلی و کمک مومنانه 13

رزمایش بزرگ همدلی و کمک مومنانه 13

رزمایش بزرگ همدلی و کمک مومنانه 15

رزمایش بزرگ همدلی و کمک مومنانه 15

رزمایش بزرگ همدلی و کمک مومنانه 16

رزمایش بزرگ همدلی و کمک مومنانه 16

رزمایش بزرگ همدلی و کمک مومنانه 17

رزمایش بزرگ همدلی و کمک مومنانه 17

رزمایش بزرگ همدلی و کمک مومنانه 18

رزمایش بزرگ همدلی و کمک مومنانه 18

رزمایش بزرگ همدلی و کمک مومنانه 19

رزمایش بزرگ همدلی و کمک مومنانه 19

رزمایش بزرگ همدلی و کمک مومنانه 20

رزمایش بزرگ همدلی و کمک مومنانه 20

رزمایش بزرگ همدلی و کمک مومنانه 21

رزمایش بزرگ همدلی و کمک مومنانه 21

رزمایش بزرگ همدلی و کمک مومنانه 22

رزمایش بزرگ همدلی و کمک مومنانه 22

رزمایش بزرگ همدلی و کمک مومنانه 23

رزمایش بزرگ همدلی و کمک مومنانه 23

رزمایش بزرگ همدلی و کمک مومنانه 24

رزمایش بزرگ همدلی و کمک مومنانه 24

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید