مرکز آموزشهای آتش نشانی تهران

تاریخ: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
مرکزی که در آن آموزش‌های تخصصی به آتش‌نشانان ارائه می‌شود و همچنین آن‌ها نحوه حضور در حوادث مختلف را در شرایط شبیه سازی شده تمرین می‌کنند. در این مرکز به آتش‌نشانان آموخته می‌شود که چطور در حوادت متفاوت از حریق تا حوادث مواد شیمیایی رادیواکتیو و هسته ای حضور پیدا کنند.
عکاس: حمید رضا درجاتی

مرکز آموزشهای آتش نشانی تهران 1

مرکز آموزشهای آتش نشانی تهران 2

مرکز آموزشهای آتش نشانی تهران 3

مرکز آموزشهای آتش نشانی تهران 4

مرکز آموزشهای آتش نشانی تهران 5

مرکز آموزشهای آتش نشانی تهران 6

مرکز آموزشهای آتش نشانی تهران 7

مرکز آموزشهای آتش نشانی تهران 8

مرکز آموزشهای آتش نشانی تهران 9

مرکز آموزشهای آتش نشانی تهران 10

مرکز آموزشهای آتش نشانی تهران 11

مرکز آموزشهای آتش نشانی تهران 12

مرکز آموزشهای آتش نشانی تهران 13

مرکز آموزشهای آتش نشانی تهران 14

مرکز آموزشهای آتش نشانی تهران 15

مرکز آموزشهای آتش نشانی تهران 16

مرکز آموزشهای آتش نشانی تهران 17

مرکز آموزشهای آتش نشانی تهران 18

مرکز آموزشهای آتش نشانی تهران 19

مرکز آموزشهای آتش نشانی تهران 20

مرکز آموزشهای آتش نشانی تهران 21

مرکز آموزشهای آتش نشانی تهران 22

مرکز آموزشهای آتش نشانی تهران 23

مرکز آموزشهای آتش نشانی تهران 24

مرکز آموزشهای آتش نشانی تهران 25

مرکز آموزشهای آتش نشانی تهران 26

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید