آماده سازی و توزیع 1000 پک افطاری در منطقه 6

تاریخ: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
همزمان با ایام ولادت امام حسن مجتبی(ع) طرح اکرام رضوی و آماده سازی 1000 پک افطاری شامل غذای گرم نذری و افطاری خشک با مشارکت خادمان رضوی و خیرین منطقه 6 برای پاکبانان شهر و همچنین نیازمندان تهیه و تامین شد.
عکاس: شایان محرابی
آماده سازی و توزیع 1000 پک افطاری در منطقه 6 1

آماده سازی و توزیع 1000 پک افطاری در منطقه 6 1

آماده سازی و توزیع 1000 پک افطاری در منطقه 6 3

آماده سازی و توزیع 1000 پک افطاری در منطقه 6 3

آماده سازی و توزیع 1000 پک افطاری در منطقه 6 4

آماده سازی و توزیع 1000 پک افطاری در منطقه 6 4

آماده سازی و توزیع 1000 پک افطاری در منطقه 6 6

آماده سازی و توزیع 1000 پک افطاری در منطقه 6 6

آماده سازی و توزیع 1000 پک افطاری در منطقه 6 8

آماده سازی و توزیع 1000 پک افطاری در منطقه 6 8

آماده سازی و توزیع 1000 پک افطاری در منطقه 6 9

آماده سازی و توزیع 1000 پک افطاری در منطقه 6 9

آماده سازی و توزیع 1000 پک افطاری در منطقه 6 10

آماده سازی و توزیع 1000 پک افطاری در منطقه 6 10

آماده سازی و توزیع 1000 پک افطاری در منطقه 6 12

آماده سازی و توزیع 1000 پک افطاری در منطقه 6 12

آماده سازی و توزیع 1000 پک افطاری در منطقه 6 13

آماده سازی و توزیع 1000 پک افطاری در منطقه 6 13

آماده سازی و توزیع 1000 پک افطاری در منطقه 6 14

آماده سازی و توزیع 1000 پک افطاری در منطقه 6 14

آماده سازی و توزیع 1000 پک افطاری در منطقه 6 15

آماده سازی و توزیع 1000 پک افطاری در منطقه 6 15

آماده سازی و توزیع 1000 پک افطاری در منطقه 6 16

آماده سازی و توزیع 1000 پک افطاری در منطقه 6 16

آماده سازی و توزیع 1000 پک افطاری در منطقه 6 18

آماده سازی و توزیع 1000 پک افطاری در منطقه 6 18

آماده سازی و توزیع 1000 پک افطاری در منطقه 6 20

آماده سازی و توزیع 1000 پک افطاری در منطقه 6 20

آماده سازی و توزیع 1000 پک افطاری در منطقه 6 21

آماده سازی و توزیع 1000 پک افطاری در منطقه 6 21

آماده سازی و توزیع 1000 پک افطاری در منطقه 6 22

آماده سازی و توزیع 1000 پک افطاری در منطقه 6 22

آماده سازی و توزیع 1000 پک افطاری در منطقه 6 26

آماده سازی و توزیع 1000 پک افطاری در منطقه 6 26

آماده سازی و توزیع 1000 پک افطاری در منطقه 6 27

آماده سازی و توزیع 1000 پک افطاری در منطقه 6 27

آماده سازی و توزیع 1000 پک افطاری در منطقه 6 28

آماده سازی و توزیع 1000 پک افطاری در منطقه 6 28

آماده سازی و توزیع 1000 پک افطاری در منطقه 6 30

آماده سازی و توزیع 1000 پک افطاری در منطقه 6 30

آماده سازی و توزیع 1000 پک افطاری در منطقه 6 32

آماده سازی و توزیع 1000 پک افطاری در منطقه 6 32

آماده سازی و توزیع 1000 پک افطاری در منطقه 6 33

آماده سازی و توزیع 1000 پک افطاری در منطقه 6 33

آماده سازی و توزیع 1000 پک افطاری در منطقه 6 34

آماده سازی و توزیع 1000 پک افطاری در منطقه 6 34

آماده سازی و توزیع 1000 پک افطاری در منطقه 6 35

آماده سازی و توزیع 1000 پک افطاری در منطقه 6 35

آماده سازی و توزیع 1000 پک افطاری در منطقه 6 36

آماده سازی و توزیع 1000 پک افطاری در منطقه 6 36

آماده سازی و توزیع 1000 پک افطاری در منطقه 6 38

آماده سازی و توزیع 1000 پک افطاری در منطقه 6 38

آماده سازی و توزیع 1000 پک افطاری در منطقه 6 39

آماده سازی و توزیع 1000 پک افطاری در منطقه 6 39

آماده سازی و توزیع 1000 پک افطاری در منطقه 6 40

آماده سازی و توزیع 1000 پک افطاری در منطقه 6 40

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید