ضد عفونی بازارچه تجریش و حرم امام زاده صالح (ع)

تاریخ: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
ضد عفونی کامل بازارچه سنتی تجریش و حرم حضرت امام زاده صالح (ع) شامگاه پنج شنبه توسط تیم عملیاتی آتش نشانی تهران انجام شد.
عکاس: مجتبی عرب زاده

ضد عفونی بازارچه تجریش و حرم امام زاده صالح (ع) 6

ضد عفونی بازارچه تجریش و حرم امام زاده صالح (ع) 8

ضد عفونی بازارچه تجریش و حرم امام زاده صالح (ع) 9

ضد عفونی بازارچه تجریش و حرم امام زاده صالح (ع) 10

ضد عفونی بازارچه تجریش و حرم امام زاده صالح (ع) 11

ضد عفونی بازارچه تجریش و حرم امام زاده صالح (ع) 12

ضد عفونی بازارچه تجریش و حرم امام زاده صالح (ع) 14

ضد عفونی بازارچه تجریش و حرم امام زاده صالح (ع) 15

ضد عفونی بازارچه تجریش و حرم امام زاده صالح (ع) 16

ضد عفونی بازارچه تجریش و حرم امام زاده صالح (ع) 17

ضد عفونی بازارچه تجریش و حرم امام زاده صالح (ع) 18

ضد عفونی بازارچه تجریش و حرم امام زاده صالح (ع) 19

ضد عفونی بازارچه تجریش و حرم امام زاده صالح (ع) 20

ضد عفونی بازارچه تجریش و حرم امام زاده صالح (ع) 21

ضد عفونی بازارچه تجریش و حرم امام زاده صالح (ع) 22

ضد عفونی بازارچه تجریش و حرم امام زاده صالح (ع) 23

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید