ضدعفونی بازارچه شهر ری و حرم عبدالعظیم حسنی (ع)

تاریخ: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
ضدعفونی بازارچه سنتی شهر ری و حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) شامگاه چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه توسط نیروهای آتش نشانی تهران انجام شد.
عکاس: محمد دلکش

ضدعفونی بازارچه شهر ری و حرم عبدالعظیم حسنی (ع) 3

ضدعفونی بازارچه شهر ری و حرم عبدالعظیم حسنی (ع) 4

ضدعفونی بازارچه شهر ری و حرم عبدالعظیم حسنی (ع) 5

ضدعفونی بازارچه شهر ری و حرم عبدالعظیم حسنی (ع) 6

ضدعفونی بازارچه شهر ری و حرم عبدالعظیم حسنی (ع) 7

ضدعفونی بازارچه شهر ری و حرم عبدالعظیم حسنی (ع) 10

ضدعفونی بازارچه شهر ری و حرم عبدالعظیم حسنی (ع) 11

ضدعفونی بازارچه شهر ری و حرم عبدالعظیم حسنی (ع) 12

ضدعفونی بازارچه شهر ری و حرم عبدالعظیم حسنی (ع) 17

ضدعفونی بازارچه شهر ری و حرم عبدالعظیم حسنی (ع) 18

ضدعفونی بازارچه شهر ری و حرم عبدالعظیم حسنی (ع) 23

ضدعفونی بازارچه شهر ری و حرم عبدالعظیم حسنی (ع) 24

ضدعفونی بازارچه شهر ری و حرم عبدالعظیم حسنی (ع) 26

ضدعفونی بازارچه شهر ری و حرم عبدالعظیم حسنی (ع) 27

ضدعفونی بازارچه شهر ری و حرم عبدالعظیم حسنی (ع) 28

ضدعفونی بازارچه شهر ری و حرم عبدالعظیم حسنی (ع) 29

ضدعفونی بازارچه شهر ری و حرم عبدالعظیم حسنی (ع) 31

ضدعفونی بازارچه شهر ری و حرم عبدالعظیم حسنی (ع) 32

ضدعفونی بازارچه شهر ری و حرم عبدالعظیم حسنی (ع) 34

ضدعفونی بازارچه شهر ری و حرم عبدالعظیم حسنی (ع) 35

ضدعفونی بازارچه شهر ری و حرم عبدالعظیم حسنی (ع) 36

ضدعفونی بازارچه شهر ری و حرم عبدالعظیم حسنی (ع) 37

ضدعفونی بازارچه شهر ری و حرم عبدالعظیم حسنی (ع) 38

ضدعفونی بازارچه شهر ری و حرم عبدالعظیم حسنی (ع) 39

ضدعفونی بازارچه شهر ری و حرم عبدالعظیم حسنی (ع) 41

ضدعفونی بازارچه شهر ری و حرم عبدالعظیم حسنی (ع) 43

ضدعفونی بازارچه شهر ری و حرم عبدالعظیم حسنی (ع) 44

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید