گورستان ممنوعه

تاریخ: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
یکی از دیدنی های تهران که شاید کمترشناخته شده باشد گورستان دولاب است که مکانی پر رمز و راز با گورهای اشخاص معروف است. این مکان جالب و تامل برانگیز به عنوان گورستان کاتولیکی توسط ایران، ایتالیا و فرانسه مدیریت می‌شود و قبرهای افراد مشهور و گمنام خارجی در آن به چشم می‌خورد.
عکاس: فریدون قربانی
گورستان ممنوعه 1

گورستان ممنوعه 1

گورستان ممنوعه 2

گورستان ممنوعه 2

گورستان ممنوعه 3

گورستان ممنوعه 3

گورستان ممنوعه 4

گورستان ممنوعه 4

گورستان ممنوعه 5

گورستان ممنوعه 5

گورستان ممنوعه 6

گورستان ممنوعه 6

گورستان ممنوعه 7

گورستان ممنوعه 7

گورستان ممنوعه 8

گورستان ممنوعه 8

گورستان ممنوعه 9

گورستان ممنوعه 9

گورستان ممنوعه 10

گورستان ممنوعه 10

گورستان ممنوعه 11

گورستان ممنوعه 11

گورستان ممنوعه 12

گورستان ممنوعه 12

گورستان ممنوعه 13

گورستان ممنوعه 13

گورستان ممنوعه 14

گورستان ممنوعه 14

گورستان ممنوعه 15

گورستان ممنوعه 15

گورستان ممنوعه 16

گورستان ممنوعه 16

گورستان ممنوعه 17

گورستان ممنوعه 17

گورستان ممنوعه 18

گورستان ممنوعه 18

گورستان ممنوعه 19

گورستان ممنوعه 19

گورستان ممنوعه 20

گورستان ممنوعه 20

گورستان ممنوعه 21

گورستان ممنوعه 21

گورستان ممنوعه 22

گورستان ممنوعه 22

گورستان ممنوعه 23

گورستان ممنوعه 23

گورستان ممنوعه 24

گورستان ممنوعه 24

گورستان ممنوعه 25

گورستان ممنوعه 25

گورستان ممنوعه 26

گورستان ممنوعه 26

گورستان ممنوعه 27

گورستان ممنوعه 27

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید