فعالیت مراکز معاینه فنی خودرو در دوران قرنطینه

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
مراکز معاینه فنی خودرو پس از گذشت حدود دوماه از شروع قرنطینه به دلیل بیماری کرونا همچنان خدمات خود را با رعایت نکات بهداشتی به شهروندان پایتخت ارائه می دهند.
سعید ربیعی
http://www.tehranpicture.ir/u/30l