جلسه کمیته نامگذاری اماکن و خیابان های تهران

تاریخ: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
چهل و پنجمین جلسه کمیسیون نامگذاری صبح سه شنبه 16اردیبهشت 1399 در محل کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر اسلامی تهران برگزار شد.
عکاس: مجتبی عرب زاده
جلسه کمیته نامگذاری اماکن و خیابان های تهران 1

جلسه کمیته نامگذاری اماکن و خیابان های تهران 1

جلسه کمیته نامگذاری اماکن و خیابان های تهران 2

جلسه کمیته نامگذاری اماکن و خیابان های تهران 2

جلسه کمیته نامگذاری اماکن و خیابان های تهران 3

جلسه کمیته نامگذاری اماکن و خیابان های تهران 3

جلسه کمیته نامگذاری اماکن و خیابان های تهران 4

جلسه کمیته نامگذاری اماکن و خیابان های تهران 4

جلسه کمیته نامگذاری اماکن و خیابان های تهران 5

جلسه کمیته نامگذاری اماکن و خیابان های تهران 5

جلسه کمیته نامگذاری اماکن و خیابان های تهران 6

جلسه کمیته نامگذاری اماکن و خیابان های تهران 6

جلسه کمیته نامگذاری اماکن و خیابان های تهران 7

جلسه کمیته نامگذاری اماکن و خیابان های تهران 7

جلسه کمیته نامگذاری اماکن و خیابان های تهران 8

جلسه کمیته نامگذاری اماکن و خیابان های تهران 8

جلسه کمیته نامگذاری اماکن و خیابان های تهران 9

جلسه کمیته نامگذاری اماکن و خیابان های تهران 9

جلسه کمیته نامگذاری اماکن و خیابان های تهران 10

جلسه کمیته نامگذاری اماکن و خیابان های تهران 10

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید