عبادت و خدمت؛ میدان میوه و تره بار

تاریخ: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان مشاغلی هستند که در تایم سحر و افطار باید در محل کار خود حضور داشته باشند که یکی از این مشاغل میادین میوه و تره بار است.
عکاس: محمد دلکش

عبادت و خدمت؛ میدان میوه و تره بار 1

عبادت و خدمت؛ میدان میوه و تره بار 2

عبادت و خدمت؛ میدان میوه و تره بار 3

عبادت و خدمت؛ میدان میوه و تره بار 4

عبادت و خدمت؛ میدان میوه و تره بار 5

عبادت و خدمت؛ میدان میوه و تره بار 6

عبادت و خدمت؛ میدان میوه و تره بار 7

عبادت و خدمت؛ میدان میوه و تره بار 8

عبادت و خدمت؛ میدان میوه و تره بار 9

عبادت و خدمت؛ میدان میوه و تره بار 10

عبادت و خدمت؛ میدان میوه و تره بار 11

عبادت و خدمت؛ میدان میوه و تره بار 12

عبادت و خدمت؛ میدان میوه و تره بار 13

عبادت و خدمت؛ میدان میوه و تره بار 14

عبادت و خدمت؛ میدان میوه و تره بار 15

عبادت و خدمت؛ میدان میوه و تره بار 16

عبادت و خدمت؛ میدان میوه و تره بار 17

عبادت و خدمت؛ میدان میوه و تره بار 18

عبادت و خدمت؛ میدان میوه و تره بار 21

عبادت و خدمت؛ میدان میوه و تره بار 22

عبادت و خدمت؛ میدان میوه و تره بار 24

عبادت و خدمت؛ میدان میوه و تره بار 25

عبادت و خدمت؛ میدان میوه و تره بار 26

عبادت و خدمت؛ میدان میوه و تره بار 27

عبادت و خدمت؛ میدان میوه و تره بار 23

عبادت و خدمت؛ میدان میوه و تره بار 20

عبادت و خدمت؛ میدان میوه و تره بار 19

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید