طبیعت بهاری بوستان های منطقه 4

تاریخ: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
بهترین نمود طبیعت تهران در بوستان های این شهر قابل مشاهده است که برخی از آنها با وسعت زیاد و امکانات مختلف به همراه طراحی مهندسی می تواند لحظات زیبایی را برای خانواده ها فراهم کند.
عکاس: ایرج نوروزی
طبیعت بهاری بوستان پلیس 1

طبیعت بهاری بوستان پلیس 1

طبیعت بهاری بوستان پلیس 2

طبیعت بهاری بوستان پلیس 2

طبیعت بهاری بوستان پلیس 3

طبیعت بهاری بوستان پلیس 3

طبیعت بهاری بوستان پلیس 4

طبیعت بهاری بوستان پلیس 4

طبیعت بهاری بوستان پلیس 5

طبیعت بهاری بوستان پلیس 5

طبیعت بهاری بوستان پلیس 6

طبیعت بهاری بوستان پلیس 6

طبیعت بهاری بوستان پلیس 7

طبیعت بهاری بوستان پلیس 7

طبیعت بهاری بوستان پلیس 8

طبیعت بهاری بوستان پلیس 8

طبیعت بهاری بوستان پلیس 9

طبیعت بهاری بوستان پلیس 9

طبیعت بهاری بوستان پلیس 10

طبیعت بهاری بوستان پلیس 10

طبیعت بهاری بوستان پلیس 11

طبیعت بهاری بوستان پلیس 11

طبیعت بهاری بوستان پلیس 12

طبیعت بهاری بوستان پلیس 12

طبیعت بهاری بوستان پلیس 13

طبیعت بهاری بوستان پلیس 13

طبیعت بهاری بوستان پلیس 14

طبیعت بهاری بوستان پلیس 14

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید