بازدید مدیرکل دفتر شهردار تهران از مرکز آموزش های آتش نشانی

تاریخ: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
صبح امروز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ مصطفی کاظمی «مشاور و مدیرکل دفتر شهردار تهران» از مرکز آموزشهای آتش نشانی در صالح آباد بازدید کرد.
عکاس: حمید رضا درجاتی

بازدید مدیرکل دفتر شهردار تهران از مرکز آموزش های آتش نشانی

بازدید مدیرکل دفتر شهردار تهران از مرکز آموزش های آتش نشانی 1

بازدید مدیرکل دفتر شهردار تهران از مرکز آموزش های آتش نشانی 2

بازدید مدیرکل دفتر شهردار تهران از مرکز آموزش های آتش نشانی 4

بازدید مدیرکل دفتر شهردار تهران از مرکز آموزش های آتش نشانی 5

بازدید مدیرکل دفتر شهردار تهران از مرکز آموزش های آتش نشانی 6

بازدید مدیرکل دفتر شهردار تهران از مرکز آموزش های آتش نشانی 7

بازدید مدیرکل دفتر شهردار تهران از مرکز آموزش های آتش نشانی 8

بازدید مدیرکل دفتر شهردار تهران از مرکز آموزش های آتش نشانی 9

بازدید مدیرکل دفتر شهردار تهران از مرکز آموزش های آتش نشانی 10

بازدید مدیرکل دفتر شهردار تهران از مرکز آموزش های آتش نشانی 11

بازدید مدیرکل دفتر شهردار تهران از مرکز آموزش های آتش نشانی 12

بازدید مدیرکل دفتر شهردار تهران از مرکز آموزش های آتش نشانی 13

بازدید مدیرکل دفتر شهردار تهران از مرکز آموزش های آتش نشانی 14

بازدید مدیرکل دفتر شهردار تهران از مرکز آموزش های آتش نشانی 15

بازدید مدیرکل دفتر شهردار تهران از مرکز آموزش های آتش نشانی 16

بازدید مدیرکل دفتر شهردار تهران از مرکز آموزش های آتش نشانی 17

بازدید مدیرکل دفتر شهردار تهران از مرکز آموزش های آتش نشانی 18

بازدید مدیرکل دفتر شهردار تهران از مرکز آموزش های آتش نشانی 19

بازدید مدیرکل دفتر شهردار تهران از مرکز آموزش های آتش نشانی 20

بازدید مدیرکل دفتر شهردار تهران از مرکز آموزش های آتش نشانی 21

بازدید مدیرکل دفتر شهردار تهران از مرکز آموزش های آتش نشانی 22

بازدید مدیرکل دفتر شهردار تهران از مرکز آموزش های آتش نشانی 23

بازدید مدیرکل دفتر شهردار تهران از مرکز آموزش های آتش نشانی 24

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید