بازدید رئیس شورای شهر از مرکز ارتباطات شهرداری

تاریخ: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران امروز 9 اردیبهشت از مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران بازدید کرد.
عکاس: شایان محرابی
بازدید رئیس شورای شهر از مرکز ارتباطات شهرداری 1

بازدید رئیس شورای شهر از مرکز ارتباطات شهرداری 1

بازدید رئیس شورای شهر از مرکز ارتباطات شهرداری 2

بازدید رئیس شورای شهر از مرکز ارتباطات شهرداری 2

بازدید رئیس شورای شهر از مرکز ارتباطات شهرداری 3

بازدید رئیس شورای شهر از مرکز ارتباطات شهرداری 3

بازدید رئیس شورای شهر از مرکز ارتباطات شهرداری 4

بازدید رئیس شورای شهر از مرکز ارتباطات شهرداری 4

بازدید رئیس شورای شهر از مرکز ارتباطات شهرداری 5

بازدید رئیس شورای شهر از مرکز ارتباطات شهرداری 5

بازدید رئیس شورای شهر از مرکز ارتباطات شهرداری 6

بازدید رئیس شورای شهر از مرکز ارتباطات شهرداری 6

بازدید رئیس شورای شهر از مرکز ارتباطات شهرداری 7

بازدید رئیس شورای شهر از مرکز ارتباطات شهرداری 7

بازدید رئیس شورای شهر از مرکز ارتباطات شهرداری 8

بازدید رئیس شورای شهر از مرکز ارتباطات شهرداری 8

بازدید رئیس شورای شهر از مرکز ارتباطات شهرداری 9

بازدید رئیس شورای شهر از مرکز ارتباطات شهرداری 9

بازدید رئیس شورای شهر از مرکز ارتباطات شهرداری 10

بازدید رئیس شورای شهر از مرکز ارتباطات شهرداری 10

بازدید رئیس شورای شهر از مرکز ارتباطات شهرداری 11

بازدید رئیس شورای شهر از مرکز ارتباطات شهرداری 11

بازدید رئیس شورای شهر از مرکز ارتباطات شهرداری 12

بازدید رئیس شورای شهر از مرکز ارتباطات شهرداری 12

بازدید رئیس شورای شهر از مرکز ارتباطات شهرداری 13

بازدید رئیس شورای شهر از مرکز ارتباطات شهرداری 13

بازدید رئیس شورای شهر از مرکز ارتباطات شهرداری 14

بازدید رئیس شورای شهر از مرکز ارتباطات شهرداری 14

بازدید رئیس شورای شهر از مرکز ارتباطات شهرداری 15

بازدید رئیس شورای شهر از مرکز ارتباطات شهرداری 15

بازدید رئیس شورای شهر از مرکز ارتباطات شهرداری 16

بازدید رئیس شورای شهر از مرکز ارتباطات شهرداری 16

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید