عبادت و خدمت؛ آتش نشان

تاریخ: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان مشاغلی هستند که در تایم سحر و افطار باید در محل کار خود حضور داشته باشند که یکی از این مشاغل آتش نشانها هستندکه این شغل یکی از پر مخاطره ترین آنها است.
عکاس: محمد دلکش

عبادت و خدمت؛ آتش نشان 1

عبادت و خدمت؛ آتش نشان 2

عبادت و خدمت؛ آتش نشان 3

عبادت و خدمت؛ آتش نشان 4

عبادت و خدمت؛ آتش نشان 5

عبادت و خدمت؛ آتش نشان 6

عبادت و خدمت؛ آتش نشان 7

عبادت و خدمت؛ آتش نشان 8

عبادت و خدمت؛ آتش نشان 9

عبادت و خدمت؛ آتش نشان 10

عبادت و خدمت؛ آتش نشان 11

عبادت و خدمت؛ آتش نشان 12

عبادت و خدمت؛ آتش نشان 13

عبادت و خدمت؛ آتش نشان 14

عبادت و خدمت؛ آتش نشان 15

عبادت و خدمت؛ آتش نشان 16

عبادت و خدمت؛ آتش نشان 17

عبادت و خدمت؛ آتش نشان 18

عبادت و خدمت؛ آتش نشان 19

عبادت و خدمت؛ آتش نشان 20

عبادت و خدمت؛ آتش نشان 21

عبادت و خدمت؛ آتش نشان 22

عبادت و خدمت؛ آتش نشان 23

عبادت و خدمت؛ آتش نشان 24

عبادت و خدمت؛ آتش نشان 25

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید