پرواز پرندگان مهاجر بر فراز دریاچه بوستان رازی

تاریخ: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
با آغاز فصل بهار، باکلان های مهاجراز حاشیه دریای خزر و مناطق شمالی کشور به شهر تهران و بوستان رازی رسیده اند.
عکاس: وحید مینا
حضور پرندگان مهاجر در تهران 1

حضور پرندگان مهاجر در تهران 1

حضور پرندگان مهاجر در تهران 2

حضور پرندگان مهاجر در تهران 2

حضور پرندگان مهاجر در تهران 3

حضور پرندگان مهاجر در تهران 3

حضور پرندگان مهاجر در تهران 4

حضور پرندگان مهاجر در تهران 4

حضور پرندگان مهاجر در تهران 5

حضور پرندگان مهاجر در تهران 5

حضور پرندگان مهاجر در تهران 6

حضور پرندگان مهاجر در تهران 6

حضور پرندگان مهاجر در تهران 7

حضور پرندگان مهاجر در تهران 7

حضور پرندگان مهاجر در تهران 8

حضور پرندگان مهاجر در تهران 8

حضور پرندگان مهاجر در تهران 9

حضور پرندگان مهاجر در تهران 9

حضور پرندگان مهاجر در تهران 10

حضور پرندگان مهاجر در تهران 10

حضور پرندگان مهاجر در تهران 11

حضور پرندگان مهاجر در تهران 11

حضور پرندگان مهاجر در تهران 12

حضور پرندگان مهاجر در تهران 12

حضور پرندگان مهاجر در تهران 13

حضور پرندگان مهاجر در تهران 13

حضور پرندگان مهاجر در تهران 14

حضور پرندگان مهاجر در تهران 14

حضور پرندگان مهاجر در تهران 15

حضور پرندگان مهاجر در تهران 15

حضور پرندگان مهاجر در تهران 16

حضور پرندگان مهاجر در تهران 16

حضور پرندگان مهاجر در تهران 17

حضور پرندگان مهاجر در تهران 17

حضور پرندگان مهاجر در تهران 18

حضور پرندگان مهاجر در تهران 18

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید