دویست و دهمین جلسه شورای شهر

۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
صبح روز یکشنبه 7 اردیبهشت ماه 1399، دویست و دهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به ریاست محسن هاشمی رفسنجانی و نایب رئیسی ابراهیم امینی در صحن شورای شهر تهران برگزار شد .
سعید ربیعی
http://www.tehranpicture.ir/u/62h