تهیه و توزیع هزار بسته معیشتی در محلات قلب پایتخت

تاریخ: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
در آستانه ماه مبارک رمضان و طی آئینی که با حضور خادمان بارگاه خضرت علی ابن موسی الرضا(ع) و مسئولین شهرداری منطقه شش برگزار شد 1000 بسته معیشتی متبرک به هدایای آستان قدس رضوی برای توزیع میان نیازمندان محلات قلب پایتخت آماده شد.
عکاس: حمید هراثی
تهیه و توزیع هزار بسته معیشتی در محلات قلب پایتخت 1

تهیه و توزیع هزار بسته معیشتی در محلات قلب پایتخت 1

تهیه و توزیع هزار بسته معیشتی در محلات قلب پایتخت 2

تهیه و توزیع هزار بسته معیشتی در محلات قلب پایتخت 2

تهیه و توزیع هزار بسته معیشتی در محلات قلب پایتخت 3

تهیه و توزیع هزار بسته معیشتی در محلات قلب پایتخت 3

تهیه و توزیع هزار بسته معیشتی در محلات قلب پایتخت 4

تهیه و توزیع هزار بسته معیشتی در محلات قلب پایتخت 4

تهیه و توزیع هزار بسته معیشتی در محلات قلب پایتخت 5

تهیه و توزیع هزار بسته معیشتی در محلات قلب پایتخت 5

تهیه و توزیع هزار بسته معیشتی در محلات قلب پایتخت 6

تهیه و توزیع هزار بسته معیشتی در محلات قلب پایتخت 6

تهیه و توزیع هزار بسته معیشتی در محلات قلب پایتخت 7

تهیه و توزیع هزار بسته معیشتی در محلات قلب پایتخت 7

تهیه و توزیع هزار بسته معیشتی در محلات قلب پایتخت 8

تهیه و توزیع هزار بسته معیشتی در محلات قلب پایتخت 8

تهیه و توزیع هزار بسته معیشتی در محلات قلب پایتخت 9

تهیه و توزیع هزار بسته معیشتی در محلات قلب پایتخت 9

تهیه و توزیع هزار بسته معیشتی در محلات قلب پایتخت 10

تهیه و توزیع هزار بسته معیشتی در محلات قلب پایتخت 10

تهیه و توزیع هزار بسته معیشتی در محلات قلب پایتخت 11

تهیه و توزیع هزار بسته معیشتی در محلات قلب پایتخت 11

تهیه و توزیع هزار بسته معیشتی در محلات قلب پایتخت 12

تهیه و توزیع هزار بسته معیشتی در محلات قلب پایتخت 12

تهیه و توزیع هزار بسته معیشتی در محلات قلب پایتخت 13

تهیه و توزیع هزار بسته معیشتی در محلات قلب پایتخت 13

تهیه و توزیع هزار بسته معیشتی در محلات قلب پایتخت 14

تهیه و توزیع هزار بسته معیشتی در محلات قلب پایتخت 14

تهیه و توزیع هزار بسته معیشتی در محلات قلب پایتخت 15

تهیه و توزیع هزار بسته معیشتی در محلات قلب پایتخت 15

تهیه و توزیع هزار بسته معیشتی در محلات قلب پایتخت 16

تهیه و توزیع هزار بسته معیشتی در محلات قلب پایتخت 16

تهیه و توزیع هزار بسته معیشتی در محلات قلب پایتخت 17

تهیه و توزیع هزار بسته معیشتی در محلات قلب پایتخت 17

تهیه و توزیع هزار بسته معیشتی در محلات قلب پایتخت 18

تهیه و توزیع هزار بسته معیشتی در محلات قلب پایتخت 18

تهیه و توزیع هزار بسته معیشتی در محلات قلب پایتخت 19

تهیه و توزیع هزار بسته معیشتی در محلات قلب پایتخت 19

تهیه و توزیع هزار بسته معیشتی در محلات قلب پایتخت 20

تهیه و توزیع هزار بسته معیشتی در محلات قلب پایتخت 20

تهیه و توزیع هزار بسته معیشتی در محلات قلب پایتخت 21

تهیه و توزیع هزار بسته معیشتی در محلات قلب پایتخت 21

تهیه و توزیع هزار بسته معیشتی در محلات قلب پایتخت 22

تهیه و توزیع هزار بسته معیشتی در محلات قلب پایتخت 22

تهیه و توزیع هزار بسته معیشتی در محلات قلب پایتخت 23

تهیه و توزیع هزار بسته معیشتی در محلات قلب پایتخت 23

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید