پیاده راه لاله مادران

تاریخ: ۲۵ فروردین ۱۳۹۹
پیاده راه لاله برای مادران، در پی اقدام ارزنده دکتر هومن اردبیلی شهروندان ساکن منطقه دو خیابان (زر افشان شمالی-شهرک قدس) در سال 92 و با هدف گرامیداشت یاد مادر گرانقدرشان دکتر شهناز صابری و تقدیر از مقام مادران ، با وقف زیبایی به شهر و شهروندان احداث و امسال در هشتمین سال مورد توجه شهروندان قرار گرفته است . پیاده راه لاله برای مادران امسال با کاشت 230.000 لاله در حاشیه پیاده راه خیابان زر افشان شمالی چشم هر بیننده ای را نوازش می دهد.
عکاس: شایان محرابی

پیاده راه لاله مادران 1

پیاده راه لاله مادران 2

پیاده راه لاله مادران 3

پیاده راه لاله مادران 4

پیاده راه لاله مادران 5

پیاده راه لاله مادران 6

پیاده راه لاله مادران 7

پیاده راه لاله مادران 8

پیاده راه لاله مادران 9

پیاده راه لاله مادران 10

پیاده راه لاله مادران 11

پیاده راه لاله مادران 12

پیاده راه لاله مادران 13

پیاده راه لاله مادران 14

پیاده راه لاله مادران 15

پیاده راه لاله مادران 16

پیاده راه لاله مادران 17

پیاده راه لاله مادران 18

پیاده راه لاله مادران 20

پیاده راه لاله مادران 21

پیاده راه لاله مادران 22

پیاده راه لاله مادران 23

پیاده راه لاله مادران 24

پیاده راه لاله مادران 25

پیاده راه لاله مادران 26

پیاده راه لاله مادران 27

پیاده راه لاله مادران 28

پیاده راه لاله مادران 29

پیاده راه لاله مادران 30

پیاده راه لاله مادران 31

پیاده راه لاله مادران 32

پیاده راه لاله مادران 33

پیاده راه لاله مادران 34

پیاده راه لاله مادران 35

پیاده راه لاله مادران 36

پیاده راه لاله مادران 37

پیاده راه لاله مادران 38

پیاده راه لاله مادران 39

پیاده راه لاله مادران 40

پیاده راه لاله مادران 41

پیاده راه لاله مادران 42

پیاده راه لاله مادران 43

پیاده راه لاله مادران 44

پیاده راه لاله مادران 45

پیاده راه لاله مادران 46

پیاده راه لاله مادران 47

پیاده راه لاله مادران 48

پیاده راه لاله مادران 49

پیاده راه لاله مادران 50

پیاده راه لاله مادران 51

پیاده راه لاله مادران 52

پیاده راه لاله مادران 53

پیاده راه لاله مادران 54

پیاده راه لاله مادران 55

پیاده راه لاله مادران 56

پیاده راه لاله مادران 57

پیاده راه لاله مادران 19

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید