رزمایش مشترک سپاه و شهرداری تهران

تاریخ: ۲۵ فروردین ۱۳۹۹
صبح روز دوشنبه 25 فروردین ماه 1399، رزمایش مشترک قرارگاه پدافند زیستی قدس سپاه محمد رسول الله(ص) و شهرداری تهران در مناطق 22، 5 و 2 با حضور سردار یزدی فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله(ص) تهران بزرگ و رسول کشت‌پور شهردار منطقه دو برگزار گردید .
عکاس: سبحان فرج ون

رزمایش مشترک سپاه و شهرداری تهران 1

رزمایش مشترک سپاه و شهرداری تهران 2

رزمایش مشترک سپاه و شهرداری تهران 3

رزمایش مشترک سپاه و شهرداری تهران 4

رزمایش مشترک سپاه و شهرداری تهران 5

رزمایش مشترک سپاه و شهرداری تهران 6

رزمایش مشترک سپاه و شهرداری تهران 7

رزمایش مشترک سپاه و شهرداری تهران 8

رزمایش مشترک سپاه و شهرداری تهران 9

رزمایش مشترک سپاه و شهرداری تهران 10

رزمایش مشترک سپاه و شهرداری تهران 11

رزمایش مشترک سپاه و شهرداری تهران 12

رزمایش مشترک سپاه و شهرداری تهران 13

رزمایش مشترک سپاه و شهرداری تهران 14

رزمایش مشترک سپاه و شهرداری تهران 15

رزمایش مشترک سپاه و شهرداری تهران 16

رزمایش مشترک سپاه و شهرداری تهران 17

رزمایش مشترک سپاه و شهرداری تهران 18

رزمایش مشترک سپاه و شهرداری تهران 20

رزمایش مشترک سپاه و شهرداری تهران 21

رزمایش مشترک سپاه و شهرداری تهران 22

رزمایش مشترک سپاه و شهرداری تهران 19

رزمایش مشترک سپاه و شهرداری تهران 24

رزمایش مشترک سپاه و شهرداری تهران 25

رزمایش مشترک سپاه و شهرداری تهران 26

رزمایش مشترک سپاه و شهرداری تهران 27

رزمایش مشترک سپاه و شهرداری تهران 28

رزمایش مشترک سپاه و شهرداری تهران 29

رزمایش مشترک سپاه و شهرداری تهران 30

رزمایش مشترک سپاه و شهرداری تهران 23

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید