ابرهای کومه‌ای بر فراز تهران

تاریخ: ۲۴ فروردین ۱۳۹۹
یکشنبه 24 فروردین ماه 1399، ابرهای کومه‌ای (کومولوس) جلوه ی زیبایی به آسمان تهران داد.
عکاس: شایان محرابی
ابرهای کومه‌ای بر فراز تهران 1

ابرهای کومه‌ای بر فراز تهران 1

ابرهای کومه‌ای بر فراز تهران 2

ابرهای کومه‌ای بر فراز تهران 2

ابرهای کومه‌ای بر فراز تهران 3

ابرهای کومه‌ای بر فراز تهران 3

ابرهای کومه‌ای بر فراز تهران 4

ابرهای کومه‌ای بر فراز تهران 4

ابرهای کومه‌ای بر فراز تهران 5

ابرهای کومه‌ای بر فراز تهران 5

ابرهای کومه‌ای بر فراز تهران 6

ابرهای کومه‌ای بر فراز تهران 6

ابرهای کومه‌ای بر فراز تهران 7

ابرهای کومه‌ای بر فراز تهران 7

ابرهای کومه‌ای بر فراز تهران 8

ابرهای کومه‌ای بر فراز تهران 8

ابرهای کومه‌ای بر فراز تهران 9

ابرهای کومه‌ای بر فراز تهران 9

ابرهای کومه‌ای بر فراز تهران 10

ابرهای کومه‌ای بر فراز تهران 10

ابرهای کومه‌ای بر فراز تهران 11

ابرهای کومه‌ای بر فراز تهران 11

ابرهای کومه‌ای بر فراز تهران 12

ابرهای کومه‌ای بر فراز تهران 12

ابرهای کومه‌ای بر فراز تهران 13

ابرهای کومه‌ای بر فراز تهران 13

ابرهای کومه‌ای بر فراز تهران 14

ابرهای کومه‌ای بر فراز تهران 14

ابرهای کومه‌ای بر فراز تهران 15

ابرهای کومه‌ای بر فراز تهران 15

ابرهای کومه‌ای بر فراز تهران 16

ابرهای کومه‌ای بر فراز تهران 16

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید