ضدعفونی اتوبوس‌های تندرو شهری (BRT)

۱۴ فروردین ۱۳۹۹
ضدعفونی اتوبوس‌های تندرو شهری (BRT)
| ویدئو | ضدعفونی اتوبوس‌های تندرو شهری (BRT)
http://www.tehranpicture.ir/u/4pz