بهمن 1398

۱۲ فروردین ۱۳۹۹
گزیده‌ای از سخنان پیروز حناچی شهردار تهران در بهمن سال ۱۳۹۸
| سوتیتر | بهمن 1398
http://www.tehranpicture.ir/u/5es