عملیات ضدعفونی معابر محله شوش

تاریخ: ۱۵ فروردین ۱۳۹۹
عصر روز جمعه 15 فروردین ماه 1399، نیروهای سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران معابر محله شوش را ضدعفونی کردند .
عکاس: سبحان فرج ون
عملیات ضدعفونی معابر محله شوش 1

عملیات ضدعفونی معابر محله شوش 1

عملیات ضدعفونی معابر محله شوش 2

عملیات ضدعفونی معابر محله شوش 2

عملیات ضدعفونی معابر محله شوش 3

عملیات ضدعفونی معابر محله شوش 3

عملیات ضدعفونی معابر محله شوش 4

عملیات ضدعفونی معابر محله شوش 4

عملیات ضدعفونی معابر محله شوش 5

عملیات ضدعفونی معابر محله شوش 5

عملیات ضدعفونی معابر محله شوش 6

عملیات ضدعفونی معابر محله شوش 6

عملیات ضدعفونی معابر محله شوش 7

عملیات ضدعفونی معابر محله شوش 7

عملیات ضدعفونی معابر محله شوش 8

عملیات ضدعفونی معابر محله شوش 8

عملیات ضدعفونی معابر محله شوش 9

عملیات ضدعفونی معابر محله شوش 9

عملیات ضدعفونی معابر محله شوش 10

عملیات ضدعفونی معابر محله شوش 10

عملیات ضدعفونی معابر محله شوش 11

عملیات ضدعفونی معابر محله شوش 11

عملیات ضدعفونی معابر محله شوش 12

عملیات ضدعفونی معابر محله شوش 12

عملیات ضدعفونی معابر محله شوش 13

عملیات ضدعفونی معابر محله شوش 13

عملیات ضدعفونی معابر محله شوش 14

عملیات ضدعفونی معابر محله شوش 14

عملیات ضدعفونی معابر محله شوش 15

عملیات ضدعفونی معابر محله شوش 15

عملیات ضدعفونی معابر محله شوش 16

عملیات ضدعفونی معابر محله شوش 16

عملیات ضدعفونی معابر محله شوش 17

عملیات ضدعفونی معابر محله شوش 17

عملیات ضدعفونی معابر محله شوش 18

عملیات ضدعفونی معابر محله شوش 18

عملیات ضدعفونی معابر محله شوش 19

عملیات ضدعفونی معابر محله شوش 19

عملیات ضدعفونی معابر محله شوش 20

عملیات ضدعفونی معابر محله شوش 20

عملیات ضدعفونی معابر محله شوش 21

عملیات ضدعفونی معابر محله شوش 21

عملیات ضدعفونی معابر محله شوش 22

عملیات ضدعفونی معابر محله شوش 22

عملیات ضدعفونی معابر محله شوش 23

عملیات ضدعفونی معابر محله شوش 23

عملیات ضدعفونی معابر محله شوش 24

عملیات ضدعفونی معابر محله شوش 24

عملیات ضدعفونی معابر محله شوش 25

عملیات ضدعفونی معابر محله شوش 25

عملیات ضدعفونی معابر محله شوش 26

عملیات ضدعفونی معابر محله شوش 26

عملیات ضدعفونی معابر محله شوش 27

عملیات ضدعفونی معابر محله شوش 27

عملیات ضدعفونی معابر محله شوش 28

عملیات ضدعفونی معابر محله شوش 28

عملیات ضدعفونی معابر محله شوش 29

عملیات ضدعفونی معابر محله شوش 29

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید