عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب

تاریخ: ۱۵ فروردین ۱۳۹۹
صبح روز جمعه 15 فروردین 1399، معابر محله انقلاب با مشارکت نیروهای سپاه و شرکت آب و فاضلاب و شهرداری تهران ضدعفونی گردید .
عکاس: سبحان فرج ون
عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 1

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 1

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 2

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 2

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 3

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 3

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 4

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 4

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 5

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 5

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 6

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 6

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 7

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 7

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 8

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 8

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 9

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 9

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 10

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 10

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 11

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 11

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 12

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 12

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 13

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 13

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 14

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 14

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 15

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 15

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 16

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 16

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 17

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 17

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 18

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 18

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 19

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 19

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 20

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 20

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 21

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 21

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 22

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 22

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 23

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 23

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 24

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 24

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 25

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 25

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 26

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 26

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 27

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 27

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 28

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 28

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 29

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 29

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 30

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 30

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 31

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 31

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 32

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 32

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 33

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 33

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 34

عملیات ضدعفونی معابر محله انقلاب 34

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید