عملیات ضدعفونی محدوده مرکزی تهران

تاریخ: ۱۵ فروردین ۱۳۹۹
صبح امروز جمعه 15 فروردین عملیات ضدعفونی محدوده مرکزی تهران (مناطق ۱۰ و ۱۱ و ۱۲) توسط خودروهای مه پاش آتش نشانی انجام شد.
عکاس: وحید شیخی

عملیات ضدعفونی محدوده مرکزی تهران 1

عملیات ضدعفونی محدوده مرکزی تهران 2

عملیات ضدعفونی محدوده مرکزی تهران 3

عملیات ضدعفونی محدوده مرکزی تهران 4

عملیات ضدعفونی محدوده مرکزی تهران 5

عملیات ضدعفونی محدوده مرکزی تهران 6

عملیات ضدعفونی محدوده مرکزی تهران 7

عملیات ضدعفونی محدوده مرکزی تهران 8

عملیات ضدعفونی محدوده مرکزی تهران 9

عملیات ضدعفونی محدوده مرکزی تهران 10

عملیات ضدعفونی محدوده مرکزی تهران 11

عملیات ضدعفونی محدوده مرکزی تهران 12

عملیات ضدعفونی محدوده مرکزی تهران 13

عملیات ضدعفونی محدوده مرکزی تهران 14

عملیات ضدعفونی محدوده مرکزی تهران 15

عملیات ضدعفونی محدوده مرکزی تهران 16

عملیات ضدعفونی محدوده مرکزی تهران 17

عملیات ضدعفونی محدوده مرکزی تهران 18

عملیات ضدعفونی محدوده مرکزی تهران 19

عملیات ضدعفونی محدوده مرکزی تهران 20

عملیات ضدعفونی محدوده مرکزی تهران 21

عملیات ضدعفونی محدوده مرکزی تهران 22

عملیات ضدعفونی محدوده مرکزی تهران 23

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید