ضدعفونی محلات جنوب شرق تهران

تاریخ: ۱۱ فروردین ۱۳۹۹
صبح روز دوشنبه 11 فروردین ماه 1399، محلات جنوب شرق تهران واقع در مناطق 14 و 15 توسط نیروهای آتش نشانی و خودروهای جدید ضدعفونی این سازمان، ضدعفونی گردید .
عکاس: سبحان فرج ون

ضدعفونی محلات جنوب شرق تهران 1

ضدعفونی محلات جنوب شرق تهران 2

ضدعفونی محلات جنوب شرق تهران 3

ضدعفونی محلات جنوب شرق تهران 4

ضدعفونی محلات جنوب شرق تهران 5

ضدعفونی محلات جنوب شرق تهران 6

ضدعفونی محلات جنوب شرق تهران 7

ضدعفونی محلات جنوب شرق تهران 8

ضدعفونی محلات جنوب شرق تهران 9

ضدعفونی محلات جنوب شرق تهران 10

ضدعفونی محلات جنوب شرق تهران 11

ضدعفونی محلات جنوب شرق تهران 12

ضدعفونی محلات جنوب شرق تهران 15

ضدعفونی محلات جنوب شرق تهران 14

ضدعفونی محلات جنوب شرق تهران 16

ضدعفونی محلات جنوب شرق تهران 17

ضدعفونی محلات جنوب شرق تهران 18

ضدعفونی محلات جنوب شرق تهران 19

ضدعفونی محلات جنوب شرق تهران 13

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید