محله شاپور در روزهای شیوع ویروس کرونا

تاریخ: ۱۰ فروردین ۱۳۹۹
در روزهایی که ویروس کرونا در شهر تهران شیوع پیدا کرده است، شهروندان و کسبه محله شاپور در کوچه و خیابان های این محله همچون گذشته تردد دارند .
عکاس: سبحان فرج ون
محله شاپور در روزهای شیوع ویروس کرونا 1

محله شاپور در روزهای شیوع ویروس کرونا 1

محله شاپور در روزهای شیوع ویروس کرونا 2

محله شاپور در روزهای شیوع ویروس کرونا 2

محله شاپور در روزهای شیوع ویروس کرونا 3

محله شاپور در روزهای شیوع ویروس کرونا 3

محله شاپور در روزهای شیوع ویروس کرونا 4

محله شاپور در روزهای شیوع ویروس کرونا 4

محله شاپور در روزهای شیوع ویروس کرونا 5

محله شاپور در روزهای شیوع ویروس کرونا 5

محله شاپور در روزهای شیوع ویروس کرونا 6

محله شاپور در روزهای شیوع ویروس کرونا 6

محله شاپور در روزهای شیوع ویروس کرونا 7

محله شاپور در روزهای شیوع ویروس کرونا 7

محله شاپور در روزهای شیوع ویروس کرونا 8

محله شاپور در روزهای شیوع ویروس کرونا 8

محله شاپور در روزهای شیوع ویروس کرونا 9

محله شاپور در روزهای شیوع ویروس کرونا 9

محله شاپور در روزهای شیوع ویروس کرونا 10

محله شاپور در روزهای شیوع ویروس کرونا 10

محله شاپور در روزهای شیوع ویروس کرونا 11

محله شاپور در روزهای شیوع ویروس کرونا 11

محله شاپور در روزهای شیوع ویروس کرونا 12

محله شاپور در روزهای شیوع ویروس کرونا 12

محله شاپور در روزهای شیوع ویروس کرونا 13

محله شاپور در روزهای شیوع ویروس کرونا 13

محله شاپور در روزهای شیوع ویروس کرونا 14

محله شاپور در روزهای شیوع ویروس کرونا 14

محله شاپور در روزهای شیوع ویروس کرونا 15

محله شاپور در روزهای شیوع ویروس کرونا 15

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید