ضدعفونی معابر سطح شهر

تاریخ: ۷ فروردین ۱۳۹۹
صبح روز پنجشنبه 7 فروردین ماه 1399، کارکنان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران برای پیشگیری از شیوع کرونا در سطح شهر، معابر را ضدعفونی کردند .
عکاس: سبحان فرج ون

ضدعفونی معابر سطح شهر 1

ضدعفونی معابر سطح شهر 2

ضدعفونی معابر سطح شهر 3

ضدعفونی معابر سطح شهر 4

ضدعفونی معابر سطح شهر 5

ضدعفونی معابر سطح شهر 6

ضدعفونی معابر سطح شهر 7

ضدعفونی معابر سطح شهر 8

ضدعفونی معابر سطح شهر 9

ضدعفونی معابر سطح شهر 10

ضدعفونی معابر سطح شهر 12

ضدعفونی معابر سطح شهر 13

ضدعفونی معابر سطح شهر 14

ضدعفونی معابر سطح شهر 15

ضدعفونی معابر سطح شهر 16

ضدعفونی معابر سطح شهر 17

ضدعفونی معابر سطح شهر 18

ضدعفونی معابر سطح شهر 19

ضدعفونی معابر سطح شهر 20

ضدعفونی معابر سطح شهر 21

ضدعفونی معابر سطح شهر 22

ضدعفونی معابر سطح شهر 23

ضدعفونی معابر سطح شهر 24

ضدعفونی معابر سطح شهر 25

ضدعفونی معابر سطح شهر 26

ضدعفونی معابر سطح شهر 11

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید