۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فيلم تهران خوش آمدید.

رزمایش دفاع بیولوژیک نیروی زمینی سپاه

تاریخ: ۶ فروردین ۱۳۹۹
رزمایش سراسری دفاع بیولوژیک نیروی زمینی سپاه ۶ فروردین1399 با هماهنگی ستاد ملی مبارزه با کرونا در تهران برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
رزمایش دفاع بیولوژیک نیروی زمینی سپاه 1

رزمایش دفاع بیولوژیک نیروی زمینی سپاه 1

رزمایش دفاع بیولوژیک نیروی زمینی سپاه 2

رزمایش دفاع بیولوژیک نیروی زمینی سپاه 2

رزمایش دفاع بیولوژیک نیروی زمینی سپاه 3

رزمایش دفاع بیولوژیک نیروی زمینی سپاه 3

رزمایش دفاع بیولوژیک نیروی زمینی سپاه 4

رزمایش دفاع بیولوژیک نیروی زمینی سپاه 4

رزمایش دفاع بیولوژیک نیروی زمینی سپاه 5

رزمایش دفاع بیولوژیک نیروی زمینی سپاه 5

رزمایش دفاع بیولوژیک نیروی زمینی سپاه 6

رزمایش دفاع بیولوژیک نیروی زمینی سپاه 6

رزمایش دفاع بیولوژیک نیروی زمینی سپاه 7

رزمایش دفاع بیولوژیک نیروی زمینی سپاه 7

رزمایش دفاع بیولوژیک نیروی زمینی سپاه 8

رزمایش دفاع بیولوژیک نیروی زمینی سپاه 8

رزمایش دفاع بیولوژیک نیروی زمینی سپاه 9

رزمایش دفاع بیولوژیک نیروی زمینی سپاه 9

رزمایش دفاع بیولوژیک نیروی زمینی سپاه 10

رزمایش دفاع بیولوژیک نیروی زمینی سپاه 10

رزمایش دفاع بیولوژیک نیروی زمینی سپاه 11

رزمایش دفاع بیولوژیک نیروی زمینی سپاه 11

رزمایش دفاع بیولوژیک نیروی زمینی سپاه 12

رزمایش دفاع بیولوژیک نیروی زمینی سپاه 12

رزمایش دفاع بیولوژیک نیروی زمینی سپاه 13

رزمایش دفاع بیولوژیک نیروی زمینی سپاه 13

رزمایش دفاع بیولوژیک نیروی زمینی سپاه 14

رزمایش دفاع بیولوژیک نیروی زمینی سپاه 14

رزمایش دفاع بیولوژیک نیروی زمینی سپاه 15

رزمایش دفاع بیولوژیک نیروی زمینی سپاه 15

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید