بخش بیماران کرونایی بیمارستان شهید هاشمی نژاد

تاریخ: ۶ فروردین ۱۳۹۹
با توجه به شیوع ویروس کرونا در سطح کشور و شهر تهران، بیمارستان ها اقدام به پذیرش بیماران بدحال کرونایی کرده اند که بیمارستان شهید هاشمی نژاد هم جز بیمارستان هایی است که بیماران کرونایی را در دو بخش مجزا پذیرش می کند .
عکاس: سبحان فرج ون

بخش بیماران کرونایی بیمارستان شهید هاشمی نژاد 29

بخش بیماران کرونایی بیمارستان شهید هاشمی نژاد 2

بخش بیماران کرونایی بیمارستان شهید هاشمی نژاد 1

بخش بیماران کرونایی بیمارستان شهید هاشمی نژاد 3

بخش بیماران کرونایی بیمارستان شهید هاشمی نژاد 4

بخش بیماران کرونایی بیمارستان شهید هاشمی نژاد 5

بخش بیماران کرونایی بیمارستان شهید هاشمی نژاد 7

بخش بیماران کرونایی بیمارستان شهید هاشمی نژاد 8

بخش بیماران کرونایی بیمارستان شهید هاشمی نژاد 9

بخش بیماران کرونایی بیمارستان شهید هاشمی نژاد 10

بخش بیماران کرونایی بیمارستان شهید هاشمی نژاد 12

بخش بیماران کرونایی بیمارستان شهید هاشمی نژاد 13

بخش بیماران کرونایی بیمارستان شهید هاشمی نژاد 14

بخش بیماران کرونایی بیمارستان شهید هاشمی نژاد 15

بخش بیماران کرونایی بیمارستان شهید هاشمی نژاد 16

بخش بیماران کرونایی بیمارستان شهید هاشمی نژاد 17

بخش بیماران کرونایی بیمارستان شهید هاشمی نژاد 18

بخش بیماران کرونایی بیمارستان شهید هاشمی نژاد 19

بخش بیماران کرونایی بیمارستان شهید هاشمی نژاد 20

بخش بیماران کرونایی بیمارستان شهید هاشمی نژاد 21

بخش بیماران کرونایی بیمارستان شهید هاشمی نژاد 22

بخش بیماران کرونایی بیمارستان شهید هاشمی نژاد 23

بخش بیماران کرونایی بیمارستان شهید هاشمی نژاد 24

بخش بیماران کرونایی بیمارستان شهید هاشمی نژاد 25

بخش بیماران کرونایی بیمارستان شهید هاشمی نژاد 26

بخش بیماران کرونایی بیمارستان شهید هاشمی نژاد 27

بخش بیماران کرونایی بیمارستان شهید هاشمی نژاد 28

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید