تهران در سال ۱۳۹۸

۲۹ اسفند ۱۳۹۸
نگاهی کوتاه به اتفاقات شهر تهران در سالی که گذشت ویدئو : احمدآقاسیانی، احسان رأفتی عکس : شایان محرابی، وحید شیخی،سبحان فرج‌ون تدوین: محیا تابش
تهران در سال ۱۳۹۸
http://www.tehranpicture.ir/u/5x7