۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت

تاریخ: ۵ فروردین ۱۳۹۹
با توجه به شیوع ویروس کرونا در سطح کشور و شهر تهران، بیمارستان ها اقدام به پذیرش بیماران بدحال کرونایی کرده اند که بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی بعثت نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هم جز بیمارستان هایی است که بیماران کرونایی را پذیرش می کند .
عکاس: سبحان فرج ون
بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 1

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 1

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 2

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 2

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 3

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 3

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 4

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 4

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 5

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 5

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 6

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 6

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 7

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 7

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 8

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 8

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 9

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 9

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 10

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 10

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 11

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 11

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 12

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 12

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 13

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 13

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 14

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 14

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 15

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 15

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 16

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 16

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 17

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 17

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 18

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 18

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 19

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 19

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 20

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 20

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 21

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 21

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 22

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 22

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 23

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 23

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 24

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 24

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 25

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 25

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 26

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 26

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 27

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 27

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 28

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 28

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 29

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 29

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 30

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 30

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 31

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 31

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 32

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 32

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 33

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 33

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 34

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 34

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 35

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 35

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 36

بخش بیماران کرونایی بیمارستان بعثت 36

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید