۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

آخرین پنجشنبه سال در بهشت زهرا (س)

تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۳۹۸
با توجه به توصیه پیروز حناچی شهردار تهران و سعید خال مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) خطاب به شهروندان تهرانی برای عدم حضور در بهشت زهرا (س) برای آخرین پنجشنبه سال 1398 و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، برخلاف سال های گذشته بهشت زهرا (س) در پنجشنبه آخر سال 1398 روز خلوتی را پشت سر گذاشت . همچنین مصطفی کاظمی مشاور و مدیرکل دفتر شهردار تهران و مجتبی یزدانی معاون خدمات شهری و مسعود حمزه‌ای رئیس سازمان بازرسی شهرداری و مهدی داوری مدیرعامل سازمان آتش نشانی از خدمات سازمان بهشت زهرا (س) در این روز بازدید به عمل آوردند .
عکاس: سبحان فرج ون
آخرین پنجشنبه سال در بهشت زهرا (س) 1

آخرین پنجشنبه سال در بهشت زهرا (س) 1

آخرین پنجشنبه سال در بهشت زهرا (س) 2

آخرین پنجشنبه سال در بهشت زهرا (س) 2

آخرین پنجشنبه سال در بهشت زهرا (س) 3

آخرین پنجشنبه سال در بهشت زهرا (س) 3

آخرین پنجشنبه سال در بهشت زهرا (س) 4

آخرین پنجشنبه سال در بهشت زهرا (س) 4

آخرین پنجشنبه سال در بهشت زهرا (س) 5

آخرین پنجشنبه سال در بهشت زهرا (س) 5

آخرین پنجشنبه سال در بهشت زهرا (س) 6

آخرین پنجشنبه سال در بهشت زهرا (س) 6

آخرین پنجشنبه سال در بهشت زهرا (س) 7

آخرین پنجشنبه سال در بهشت زهرا (س) 7

آخرین پنجشنبه سال در بهشت زهرا (س) 8

آخرین پنجشنبه سال در بهشت زهرا (س) 8

آخرین پنجشنبه سال در بهشت زهرا (س) 9

آخرین پنجشنبه سال در بهشت زهرا (س) 9

آخرین پنجشنبه سال در بهشت زهرا (س) 10

آخرین پنجشنبه سال در بهشت زهرا (س) 10

آخرین پنجشنبه سال در بهشت زهرا (س) 11

آخرین پنجشنبه سال در بهشت زهرا (س) 11

آخرین پنجشنبه سال در بهشت زهرا (س) 12

آخرین پنجشنبه سال در بهشت زهرا (س) 12

آخرین پنجشنبه سال در بهشت زهرا (س) 13

آخرین پنجشنبه سال در بهشت زهرا (س) 13

آخرین پنجشنبه سال در بهشت زهرا (س) 14

آخرین پنجشنبه سال در بهشت زهرا (س) 14

آخرین پنجشنبه سال در بهشت زهرا (س) 15

آخرین پنجشنبه سال در بهشت زهرا (س) 15

آخرین پنجشنبه سال در بهشت زهرا (س) 16

آخرین پنجشنبه سال در بهشت زهرا (س) 16

آخرین پنجشنبه سال در بهشت زهرا (س) 17

آخرین پنجشنبه سال در بهشت زهرا (س) 17

آخرین پنجشنبه سال در بهشت زهرا (س) 18

آخرین پنجشنبه سال در بهشت زهرا (س) 18

آخرین پنجشنبه سال در بهشت زهرا (س) 19

آخرین پنجشنبه سال در بهشت زهرا (س) 19

آخرین پنجشنبه سال در بهشت زهرا (س) 20

آخرین پنجشنبه سال در بهشت زهرا (س) 20

آخرین پنجشنبه سال در بهشت زهرا (س) 21

آخرین پنجشنبه سال در بهشت زهرا (س) 21

آخرین پنجشنبه سال در بهشت زهرا (س) 22

آخرین پنجشنبه سال در بهشت زهرا (س) 22

آخرین پنجشنبه سال در بهشت زهرا (س) 23

آخرین پنجشنبه سال در بهشت زهرا (س) 23

آخرین پنجشنبه سال در بهشت زهرا (س) 24

آخرین پنجشنبه سال در بهشت زهرا (س) 24

آخرین پنجشنبه سال در بهشت زهرا (س) 25

آخرین پنجشنبه سال در بهشت زهرا (س) 25

آخرین پنجشنبه سال در بهشت زهرا (س) 26

آخرین پنجشنبه سال در بهشت زهرا (س) 26

آخرین پنجشنبه سال در بهشت زهرا (س) 27

آخرین پنجشنبه سال در بهشت زهرا (س) 27

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید