آئین افتتاحیه کلینیک بیماری های حاد تنفسی در میدان صادقیه

تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۳۹۸
صبح امروز پنج شنبه 29 اسفند کلینیک بیماری های حاد تنفسی در میدان صادقیه جنب بیمارستان ابن سینا افتتاح شد.
عکاس: وحید شیخی

آئین افتتاحیه کلینیک بیماری های حاد تنفسی در میدان صادقیه 1

آئین افتتاحیه کلینیک بیماری های حاد تنفسی در میدان صادقیه 2

آئین افتتاحیه کلینیک بیماری های حاد تنفسی در میدان صادقیه 3

آئین افتتاحیه کلینیک بیماری های حاد تنفسی در میدان صادقیه 4

آئین افتتاحیه کلینیک بیماری های حاد تنفسی در میدان صادقیه 5

آئین افتتاحیه کلینیک بیماری های حاد تنفسی در میدان صادقیه 6

آئین افتتاحیه کلینیک بیماری های حاد تنفسی در میدان صادقیه 7

آئین افتتاحیه کلینیک بیماری های حاد تنفسی در میدان صادقیه 8

آئین افتتاحیه کلینیک بیماری های حاد تنفسی در میدان صادقیه 9

آئین افتتاحیه کلینیک بیماری های حاد تنفسی در میدان صادقیه 10

آئین افتتاحیه کلینیک بیماری های حاد تنفسی در میدان صادقیه 11

آئین افتتاحیه کلینیک بیماری های حاد تنفسی در میدان صادقیه 12

آئین افتتاحیه کلینیک بیماری های حاد تنفسی در میدان صادقیه 13

آئین افتتاحیه کلینیک بیماری های حاد تنفسی در میدان صادقیه 14

آئین افتتاحیه کلینیک بیماری های حاد تنفسی در میدان صادقیه 15

آئین افتتاحیه کلینیک بیماری های حاد تنفسی در میدان صادقیه 16

آئین افتتاحیه کلینیک بیماری های حاد تنفسی در میدان صادقیه 17

آئین افتتاحیه کلینیک بیماری های حاد تنفسی در میدان صادقیه 18

آئین افتتاحیه کلینیک بیماری های حاد تنفسی در میدان صادقیه 19

آئین افتتاحیه کلینیک بیماری های حاد تنفسی در میدان صادقیه 20

آئین افتتاحیه کلینیک بیماری های حاد تنفسی در میدان صادقیه 21

آئین افتتاحیه کلینیک بیماری های حاد تنفسی در میدان صادقیه 22

آئین افتتاحیه کلینیک بیماری های حاد تنفسی در میدان صادقیه 23

آئین افتتاحیه کلینیک بیماری های حاد تنفسی در میدان صادقیه 24

آئین افتتاحیه کلینیک بیماری های حاد تنفسی در میدان صادقیه 25

آئین افتتاحیه کلینیک بیماری های حاد تنفسی در میدان صادقیه 26

آئین افتتاحیه کلینیک بیماری های حاد تنفسی در میدان صادقیه 27

آئین افتتاحیه کلینیک بیماری های حاد تنفسی در میدان صادقیه 28

آئین افتتاحیه کلینیک بیماری های حاد تنفسی در میدان صادقیه 29

آئین افتتاحیه کلینیک بیماری های حاد تنفسی در میدان صادقیه 30

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید