۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

اکران طرح های آگاهی بخشی ویروس کرونا با محوریت نوروز

تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۸
سازمان زیباسازی شهرداری تهران با هماهنگی و همکاری وزارت بهداشت دور دوم طرح های آگاهی بخشی ویروس کرونا و ضرورت خود مراقبتی در بین شهروندان را با محوریت موضوع نوروز آغاز کرده است.
عکاس: سبحان فرج ون
اکران طرح های آگاهی بخشی ویروس کرونا با محوریت نوروز 1

اکران طرح های آگاهی بخشی ویروس کرونا با محوریت نوروز 1

اکران طرح های آگاهی بخشی ویروس کرونا با محوریت نوروز 2

اکران طرح های آگاهی بخشی ویروس کرونا با محوریت نوروز 2

اکران طرح های آگاهی بخشی ویروس کرونا با محوریت نوروز 3

اکران طرح های آگاهی بخشی ویروس کرونا با محوریت نوروز 3

اکران طرح های آگاهی بخشی ویروس کرونا با محوریت نوروز 4

اکران طرح های آگاهی بخشی ویروس کرونا با محوریت نوروز 4

اکران طرح های آگاهی بخشی ویروس کرونا با محوریت نوروز 5

اکران طرح های آگاهی بخشی ویروس کرونا با محوریت نوروز 5

اکران طرح های آگاهی بخشی ویروس کرونا با محوریت نوروز 6

اکران طرح های آگاهی بخشی ویروس کرونا با محوریت نوروز 6

اکران طرح های آگاهی بخشی ویروس کرونا با محوریت نوروز 7

اکران طرح های آگاهی بخشی ویروس کرونا با محوریت نوروز 7

اکران طرح های آگاهی بخشی ویروس کرونا با محوریت نوروز 8

اکران طرح های آگاهی بخشی ویروس کرونا با محوریت نوروز 8

اکران طرح های آگاهی بخشی ویروس کرونا با محوریت نوروز 9

اکران طرح های آگاهی بخشی ویروس کرونا با محوریت نوروز 9

اکران طرح های آگاهی بخشی ویروس کرونا با محوریت نوروز 10

اکران طرح های آگاهی بخشی ویروس کرونا با محوریت نوروز 10

اکران طرح های آگاهی بخشی ویروس کرونا با محوریت نوروز 11

اکران طرح های آگاهی بخشی ویروس کرونا با محوریت نوروز 11

اکران طرح های آگاهی بخشی ویروس کرونا با محوریت نوروز 12

اکران طرح های آگاهی بخشی ویروس کرونا با محوریت نوروز 12

اکران طرح های آگاهی بخشی ویروس کرونا با محوریت نوروز 13

اکران طرح های آگاهی بخشی ویروس کرونا با محوریت نوروز 13

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید